Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
vafim tími sg (-a)pochybnost, pochyba
vaggaf stofa ö (vöggu, vöggur)kolébka
vagnm hestur o (-s, -ar)kočár, vozidlo
vakav (-ti) heyrabýt vzhůru
vaknav (-aði) kallavzbudit se
valdn hús ö (-s, völd)moc
valdav 6 (veld, olli, ollum, valdið) fara + datzpůsobit
vandamáln hús (-s, -)problém
vandim tími (-a, -ar)potíž, problém
vandlegaadvpozorně, pečlivě
vandræðin pl húspotíž
vangim tími (-a, -ar)tvář
vanim tími (-a, -ar)zvyk, obyčej
vantav (-aði) kalla imperspostrádat, chybět
vanur (að)adj ö (vön, -t, -ari, -astur)zvyklý (na)
varaf stofa ö (vöru, vörur)zboží
varav (-aði) kallavarovat
varlaadvsotva, stěží
varlegaadvopatrně
varðveitav (-ti) heyrazachovat, chránit (přírodu)
vasaklúturm hestur (-s, -ar)kapesník
vasaljósn hús (-s, -)baterka
vasim tími (-a, -ar)1. váza; 2. kapsa
vaskim tími (-a, -ar)umyvadlo
vaskurm hestur (-s, -ar)umyvadlo, dřez
vatnn hús ö (-s, vötn)1. voda; 2. jezero
vaxn hús ö (-, vöx)vosk
vaxav 6 (vex, óx, uxum, vaxið) fararůst
vaðav (veð, óð, óðum, vaðið)brodit se, brouzdat se
vaðfuglm hestur (-s, -ar)vodní ptákzool.
vefjav 0 (vef, vafði, vöfðum, vafið) leggjazabalit, ovinout
veggfóðrav (-aði) kalla(vy)tapetovat
veggfóðurn hús sg (-s)tapeta
veggmyndf mynd (-ar, -ir)obrázek na stěně
veggurm dalur j (-jar, -ir)zeď
vegna prep (+gen)kvůli
vegurm dalur (-ar, -ir)cesta
veifaf stofa (-u, -ur)vlaječka, praporek
veifav (-aði) kallamávat
veikuradj (-, -t, -ari, -astur)nemocný, slabý
veislaf stofa (-u, -ur)hostina
veitav (-ti) heyraudílet (ceny), poskytnout
veitingahús n hús (-s, -)restaurace
veiðav (-ddi) heyrarybařit, lovit
veiðif nál (-ar, -ar)rybaření, lov
veiðibjallaf stofa ö (-u, -ur)racek mořský zool.
veiðistöngf (-stangar, - stentur)rybářský prut
vekjav 0 (vek, vakti, vöktum, vakið) leggjavzbudit, probudit
veladvdobře
velja (sér)v 0 (vel, valdi, völdum, valið) leggjavybrat (si)
velkominnadj b s (-, velkomið)vítaný
veltav (-i) heyraotočit se, převrhnout se
veltav (-i) heyrapřevrhnout
veltav 3 (velt, valt, ultum, oltið) drekkapřevrhnout
venjaf stofa (-u, -ur)zvyk, obyčej
venja (sig á)v 0 (ven, vandi, vöndum, vanið) leggjazvyknout (si na)
venjulegaadvobyčejně
venjuleguradj (-, -t, -ri, -astur)obvyklý, obyčejný
vera v 5 nepr. (er, var, vorum, verið) gefabýt
verjav 0 (ver, varði, vörðum, varið) leggjabránit
verkn hús (-s, -)práce
verkefnin hús (-s, -)úkol, projekt
verkfærin hús (-s, -)nástroj, nářadí
verksmiðjaf stofa (-u, -ur)továrna
verpav nepr. (verp, varp, urpum, orpið)/ (-t) heyrasnášet (vajíčka)
verslav (-aði) kallanakupovat
verslanamiðstöðf (-stöðvar, -stöðvar)nákupní středisko
verslunf mynd ö (-ar, verslanir)obchod
Vertu sæl.větaNa shledanou. (k ženě)
Vertu sæll.větaNa shledanou. (k muži)
veruleikim tími (-a, -ar)skutečnost
verðn hús (-s, -)cena (v penězích)
verða v 3 (verð, varð, urðum, orðið) drekkastát se, muset
Verði þér að góðu.větaProsím. Ať je ti ku prospěchu.
verðlaunn hús pl (-a)cena, výhra (v soutěži)
verðmæturadjcenný
veröldf mynd ö (-aldar, -aldir)svět
vesalingurm hestur (-s, -ar)nešťastník, ubožák
veskin hús (-s, -)peněženka, kabelka
vespaf stofa (-u, -ur)vosazool.
Vestfirðirm pl (2.Vestfjarða, 3. Vestfjörðum, 4. Vestifirði)Západní fjordy (SZ část Islandu)
vestin hús (-s, -)vesta
vesturn hús (-s, (dat.sg - vestri), -), /advzápad
vetrardagurm hestur (-s, -ar, (dat sg) -degi)zimní den
vetrarveðurn hús r b (-s, -)zimní počasí
vettlingurm hestur (-s, -ar)rukavice
veturm r b (vetrar, vetur)zima
veðjav (-aði) kallavsadit se
veðmáln hús (-s, -)sázka
veðurn hús r b (-s, -)počasí
veðurfréttirf pl (sg)zprávy o počasí
veðurlagn hús ö (-s, -lög)počasí
vigtf mynd (-ar, -ir)váha
vigtav (-aði) kalla(z)vážit
vikaf stofa (-u, -ur, (gen pl) -na)týden
vilja v 0 nepr.(vil, vildi, vildum, viljað) leggja (+acc)chtít, přát si
viljim sg tími (-a)vůle
villigölturm (-galtar, -geltir)divoký kaneczool.
villisvínn hús (-s, -)divoký kaneczool.
vindillm hestur b s (-s, vindlar)doutník
vindurm hestur (-s, -ar)vítr
vingjarnleguradjvlídný, přátelský
vinkonaf stofa (-u, -ur)kamarádka, přítelkyně
vinna (1)f sg stofa (-u)práce
vinna (2)v 3 (vinn, vann, unnum, unnið) drekkapracovat
vinningurm hestur (-s, -ar)zisk, výdělek, výnos
vinstriadvnalevo
vinsælladj s (-, -t, -li, -lastur)oblíbený, populární
vinurm dalur (-ar, -ir)přítel, kamarád
vináttaf sg stofa (-u)přátelství
virkuradj (-, -t, -ari, -astur)pracovní
virðav (-ti) heyrarespektovat
virði n hús (-s, -ð)hodnota
virðingf spurning (-ar, -ar)úcta
visinnadjpovadlý, zvadlý
vissadj o (-, -t)jistý, určitý
vitn hús (-s, -)rozum
vita v nepr. (veit, vissi, vissum, vitað)vědět
vitim tími (-a, -ar)maják
vitlausadj (-, -t, -ari, -astur)bláznivý
vitnav (-aði) kallacitovat
vitneskjaf sg stofa (-u)znalost
vitnin hús (-s, -)svědek
vituradj (vitur, viturt, vitrari, vitrastur) moudrý
viðprep, adv (+dat, acc)s, u
Við sjáumst.větaNa viděnou.
viðbragðn hús ö (-s, viðbrögð)reakce
viðbótf (viðbótar, viðbætur)přídavek, přidání
viðgerðf mynd (-ar, -ir)oprava, opravení (poškozené věci)
viðkvæmuradj (-, -t, -ari, -astur)citlivý
viðskiptin pl húsobchodování
viðstadduradj ö (viðstödd, viðstatt)přítomný
viðurm dalur (-ar, -ir)dřevo
viðurkennav (-di) heyrauznat
vonf mynd (-ar, -ir)naděje
vonav (-aði) kalladoufat
vonbrigðin pl húszklamání
vonduradj (-, vont, verri, verstur)špatný, zlý
vonlausadj o (-, vonlaust, -ari, -astur)beznadějný
vorn hús (-s, -)jaro
votheysturnm hestur (-s, -ar)silo
voturadj (-, -t, -ari, -astur)mokrý
vængurm hestur (-s, -ar)křídlozool.
vænnadj s (-, -t, -ni, -stur)pěkný
vélf nál (-ar, -ar)stroj
vélstjórim tími (-a, -ar)mechanik
víkf vík (-ur, -ur)záliv, zátoka
víkingurm hestur (-s, -ar)viking
víkjav 1 (vík, veik, vikum, vikið) grípauhnout
vínn hús (-s, -)alkohol, víno
vínbern sg/plhrozny
vísaf stofa (-u, -ur, (gen pl) -na)píseň, řádek básně
vísifingurm r b (-s, -)ukazováček
vísirm hestur (-s, -ar)ručička (u hodin), ukazatel
víslaf stofa (-u, -ur)lasičkazool.
vísundurm (-ar, -ar)bizonzool.
víðirm hestur (-s, -ar)vrbabot.
víðuradj (-, vítt, -ari, -astur)volný, široký
vökf (vakar, vakir)díra v ledu
vökvav (-aði) kallazalévat
völlurm völlur (vallar, vellir)pole, pláň
vörf mynd ö (varar, varir)ret
vörnf mynd ö (varnar, varnir)obrana
vöðvim tími (-a, -ar)sval

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997