Knihovna skandinavistiky

 • Samostatná skandinavistická knihovna fungovala dříve v místnosti č. 322 (hlavní budova FF UK), v roce 2012 se však celý knižní fond začal přesouvat do Knihovny Jana Palacha (KJP), centrální knihovny FF UK, kde je teď dostupných více než 5 000 svazků knihovny skandinavistiky.
  Převést zbývá už jen jednotlivé svazky, dosud nevrácené knihovní jednotky apod., jinak je katalogizace v KJP kompletní.

 • Knihy vypůjčené z původní knihovny skandinavistiky (m. č. 322) NIKDY NEVRACEJTE DO BIBLIOBOXU ani do Knihovny Jana Palacha, kde ještě nemohou být zkatalogizovány. V takovém případě se prosím vždy obracejte na knihovnici.

 • Katalog časopisů v místnosti č. 319 je ke stažení zde. Pokud si chcete některý ze svazků půjčit, kontaktujte knihovnici.
  Knihovník:
  Václav Křenek, email: vasek.kren@seznam.cz


Knihovna Jana Palacha

 • Knižní fond dřívější knihovny skandinavistiky najdete v současné době v plném rozsahu v Knihovně Jana Palacha, a to jak prostřednictvím on-line katalogu FF UK, tak fyzicky ve volném výběru knihovny v suterénu hlavní budovy FF UK.

  ODBORNOU LITERATURU (kromě dějin a reálií) najdete v červené sekci knihovny (vstup z červené studovny, první podzemní podlaží), a to v těchto oddílech:
  134.1 - Severogermánské jazyky
  134.11 - Severogermánské literatury
  134.21 - Dánština
  134.22 - Dánština - slovníky
  134.23 - Dánština - učebnice
  134.24 - Dánská literatura (přehledy a slovníky)
  134.25 - Dánská literatura (monografie)
  134.31 - Švédština
  134.32 - Švédština - slovníky
  134.33 - Švédština - učebnice
  134.34 - Švédská literatura (přehledy a slovníky)
  134.35 - Švédská literatura (monografie)
  134.41 - Norština
  134.42 - Norština - slovníky
  134.43 - Norština - učebnice
  134.44 - Norská literatura (přehledy a slovníky)
  134.45 - Norská literatura (monografie)
  134.51 - Islandština
  134.52 - Islandština - slovníky
  134.53 - Islandština - učebnice
  134.54 - Islandská literatura (přehledy a slovníky)
  134.55 - Islandská literatura (monografie)

  134.61 - Stará severština
  134.62 - Stará severština (příručky a slovníky)
  134.63 - Staroseverská literatura (prameny)
  134.64 - Staroseverská literatura (studie)

  DĚJINY A REÁLIE SKANDINÁVIE najdete v zelené sekci knihovny (v zelené studovně, první nadzemní podlaží), konkrétně pod kódem 917.

  BELETRII si můžete vyhledat v oranžové sekci knihovny (vstup po schodech z počítačové studovny).

 • Pro lepší orientaci ve studovaných tématech a související literatuře doporučujeme studentům i zájemcům o studium, aby si pročetli sylaby vypisovaných předmětů v sekci Sylaby, případně nahlédli do studijních plánů jednotlivých oborů.


Knihovna ÚGS

 • Knihovna Ústavu germánských studií se nachází v místnosti č. 323 (hlavní budova FF UK). Ve zdejší studovně je vám k dispozici mj. semestrální aparát s povinnou i doporučenou četbou k aktuálním kurzům, můžete tu tisknout a kopírovat a najdete tu také diplomové a bakalářské práce obhájené na oddělení skandinavistiky od r. 1973. (Ty jsou navíc postupně digitalizovány a zpřístupňovány přes Centrální katalog UK.)
  Více informací o Knihovně ÚGS najdete zde.