Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
labbav (-aði) kallajít, procházet se
lagn hús ö (-s, lög)způsob; melodie
lagav (-aði) kallaupravit, připravit
lakn hús ö (-s, lök)prostěradlo
lakkn hús ö (-s, lökk)lak
lamadýrn hús (-s, -)lamazool.
lamastv (-aðist) reflexive ochrnout
lamaðuradjchromý
lambn hús ö (-s, lömb)jehnězool.
lambalærin hús (-s, -)noha jehněčího
lampim tími (-a, -ar)lampa
landn hús ö (-s, lönd)země (stát)
landakortn hús (-s, -)mapa
landakortabókf bók (-ar, -bækur)atlas
landbúnaðurm dalur (-ar, -ir)zemědělství
landshlutim tími (-a, -ar)kraj, oblast, území
landsvalaf stofa (-u, -ur)vlaštovkazool.
langav (-aði) kalla impers (+acc)toužit, chtít
langatöngf (-tangar, -ir)prostředníček (prst)
langtadvdaleko
langt síðanadvdávno
langt í burtuadv phrasedaleko
languradj ö (löng, -t, lengri, lengstur)dlouhý
lasinnadjnemocný
laturadjlíný, lenivý
laufn hús (-s, -)1. list (stromu); 2. kříže (v kartách)
laugf nál (-ar, -ar)horký pramen
laugardagurm hestur (-s, -ar, (dat sg) degi)sobota
laukurm hestur (-s, -ar)cibulebot.
launn hús (-s, -)plat, výplata
lausadj o (-, -t, -ari, -astur)volný
lausnf mynd (-ar, -ir)řešení
lax m (-, ar)lososzool.
laxfiskurm hestur (-s, -ar)lososzool.
leggjav 0 (legg, lagði, lögðum, lagt) leggjapoložit (se), umístit
leggurm dalur j (-jar (-s), -ir)končetina
leifav (-ði) heyranechat (jídlo nedojezené)
leigjav (-ði) heyrapronajmout (si)
leikav 7 (leik, lék, lékum, leikið) fallahrát
leikfangn hús ö (-s, -föng)hračka
leikfimif nesklonnécvičení (tělesné)
leikfimisalurm dalur (-ar, -ir)tělocvična
leikhúsn hús (-s, -)divadlo
leikkonaf stofa (-u, -ur, (gen pl) kvenna)herečka
leikurm dalur (-s, -ir)hra
leitf mynd (-ar, -ir)hledání, pátrání
leita aðv (-aði) kallahledat něco
leiðf mynd (-ar, -ir)linka (autobusová), cesta
leiðav (-ddi) heyravést
leiðabókf bók (-ar, -bækur)jízdní řád
leiði n hús (-s, -)náhrobek
leiðinleguradj (-, -t, -ri, -astur)nudný, nepříjemný
leiðuradj (-, leitt, -ari, -astur)cítící lítost, znechucený
lekav 5 (lek, lak, lákum, lekið) gefatéci (sud apod.), prosakovat
lemjav 0 (lem, lamdi, lömdum, lamið) leggjauhodit
lendav (-ti) heyrapřistát
lengdf mynd (-ar, -ir)délka
lengiadvdlouho
lepjav 0 (lep, lapti, lapið) leggja(s)lízat
lesa v 5 (les, las, lásum, lesið) gefa (+acc)číst
lesandim nemandi (-a, lesendur)čtenář
lestf mynd (-ar, -ir)vlak
lesturm hestur r b (-s (lestrar-), lestrar)čtení, četba
letif nesklonnélenost, zahálčivost
letidýrn hús (-s, -)lenochodzool.
leyfav (-ði) heyradovolit
leyfin hús (-s, -)dovolení, souhlas
leynav (-di) heyraschovat, ukrýt, utajit
leyndarmáln hús (-s, -)tajemství
leysav (-ti) heyrauvolnit, vyřešit
leytin nesklonnérespekt, úcta
leðurn hús sg (-s)kůže (materiál)
lifa v (-ði) heyražít, prožít, poznat
lifandiadj nesklonnénaživu
liggjav 5 (ligg, lá, lágum, legið) gefaležet
liggja áv 5 (ligg, lá, lágum, legið) gefasedět na (vejcích)
liljaf stofa (-u, -ur)liliebot.
limgerðin hús (-s, -)živý plot
lindf mynd (-ar, -ir)pramen, studánka
linditrén hús (-s, -)lípabot.
lindýrn hús (-s, -)měkkýšzool.
lirfaf stofa (-u, -ur)housenkazool.
list f mynd (-ar, -ir)umění
Listahátíðf mynd (-ar, -ir)Umělecký festival (na jaře)
listamaðurm maður (-manns, -menn)umělec
listasafnn hús ö (-s, listasöfn)galerie
listaverkn hús (-s, -)umělecké dílo
listim tími (-a, -ar)seznam
liturm dalur (-ar, -ir)barva
liðn hús (-s, -)družstvo, tým
liðdýrn hús (-s, -)artropod, členoveczool.
liðinnadj b s (-, liðið, liðnir, liðnar, -)minulý
liðurm dalur (-ar, -ir)koleno (rodové posloupnosti)
ljárm dalur (-s, -ir)kosa (nástroj)
ljómandiadvvelmi
ljómandiadjsvítivý, lesknoucí se
ljón n hús (-s, -)levzool.
ljónynjaf stofa (-u, -ur)lvicezool.
ljósn hús (-s, -)světlo
ljósadj o (-, -t (adv), -ari, -astur)světlý
ljósguluradjsvětle žlutý
ljóshærðuradj (-, ljóshært, -ari, -astur)blond, světlovlasý
ljósmyndf mynd (-ar, -ir)fotografie, fotka
ljóturadj (-, -t, -ari, -astur)šeredný
ljóðn hús (-s, -)báseň
ljúgav 2 (lýg, laug, lugum, logið) bjóðalhát
ljúkav 2 (lýk, lauk, lukum, lokið) bjóðaukončit
lofav (-aði) kallaslíbit
loforðn hús (-s, -)slib
loftn hús (-s, -)vzduch, obloha
logav (-aði) kallahořet, planout
logim tími (-a, -ar)plamen, oheň
lognn hús sg (-s)klid, ticho
lokn hús (-s, -)1. víko, poklička; 2. konec
lokav (-aði) kallazavřít
lokaðuradj ö (lokuð, -, -ri, -astur)zavřený
lokkurm hestur (-s, -ar)lokna, kudrna
loks advnakonec
loksins advkonečně
loppaf stofa (-u, -ur)tlapa, tlapka, pracka (zvířete)
losav (-aði) kallauvolnit (šroubek apod.)
losna viðv (-aði) kallazbavit se čeho
lotaf stofa (-u, -ur)období, doba, perioda, úsek
loðnaf stofa (-u, -ur)huňáček severní zool.
luktm dalur (-ar, -ir)lucerna, svítilna
lummaf stofa (-u, -ur)lívaneček
lundim tími (-a, -ar)papuchalkzool.
lungan auga (-a, -u)plíce
lyfn hús j (-s, -)lék
lyfjabúðf (-ar, -ir)lékárna
lyftaf stofa (-u, -ur)výtah
lyftav (-i) heyrazvednout, nadzvednout
lygif (lygi, lygar)lež
lykillm hestur b s (-s, lyklar)klíč
lykkjaf stofa (-u, -ur)smyčka, poutko, oko
lyktf sg mynd (-ar)vůně
láglendin hús (-s, -)nížina
láguradj (-, -t (adv), lægri, lægstur)nízký, krátký
lánn hús (-s, -)půjčka
lána e-m e-ðv (-aði) kallapůjčit někomu něco
lásm hestur (-s, -ar)zámek (u dveří)
látav 7 (læt, lét, létum, látið) falla1. nechat; 2. chovat se, jednat
látinnadj b s (-, látið, látnir, látnar, -)mrtvý
lækkav (-aði) kallasnížit
læknirm hestur (-s, læknar)doktor, lékař
lækurm dalur j (-jar, -ir)potok
lærav (-ði) heyraučit se
lærin hús (-s, -)stehno
læsav (-ti) heyrazamknout
lævirkim tími (-a, -ar)skřivanzool.
læðaf stofa (-u, -ur)mourek, mourovatá kočkazool.
læðastv (læðist, læddist, læðst)(v)plížit se, plazit se, krást se
læðastv (-ddist) heyravkrást se, vplížit se
léleguradj (-, -t, -ri, -astur)špatný, nekvalitní
léttav (-i) heyraulevit
létturadj (-, -(adv), -ari, -astur)lehký, snadný
lífn hús (-s, -)život
lík n hús (-s, -)mrtvola
líkav (-aði) kallamít rád, líbit se
líkaadvtaké
líkamim tími (-a, -ar)tělo
líkjav (-ti) heyrasrovnávat, přirovnávat
líkjastvpodobat se
líklegaadvasi, pravděpodobně
líktadvpodobně
líkuradj (-, -t, -ari, -astur)podobný
líkurf pl stofapravděpodobnost
límn hús sg (-s)lepidlo
línaf stofa (-u, -ur)řádek
líta v 1 (lít, leit, litum, litið) grípadívat se po
lítast v refl (leist, litist)uznávat, schválit, líbit se
lítilladj b s (-, lítið, litlir, litlar, -, (acc sg m) lítinn, minni, minnstur)malý
lítiðadv (minna, minnst)málo
lítrim tími (-a, -ar)litr
líðav 1 (líð, leið, liðum, liðið) grípaubíhat (o čase)
lóaf stofa (-u, -ur)kulík, čejkazool.
lófim tími (-a, -ar)dlaň
lóuþrællm hestur (-s, -ar)jespák obecnýzool.
lóðm dalur (-ar, -ir)parcela, pozemek
lögfræðingurm hestur (-s, -ar)právník
lögreglaf stofa (-u, -ur)policie
lögregluþjónnm hestur s (-s, -ar)policista
löngunf mynd ö (-ar, langanir)touha
lúinnadjunavený, vyčerpaný, znavený
lúsf (-ar, -lýs)vešzool.
lúðaf stofa (-u, -ur)platýzzool.
lúðurm hestur r b (-s, lúðrar)trubka, trumpeta (hudební nástroj)
lýsav (-ti) heyrapopsat, vylíčit
lýsin hús sg (-s)rybí tuk (medicína)
lýðræðin hús (-s, -)demokracie
lýðveldin hús (-s, -)republika

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997