Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
taflaf stofa ö (töflu, töflur)tabule (školní apod.)
tagln hús (-s, -)ocas (koňský)zool.
taka v 6 (tek, tók, tókum, tekið) fara (+acc/dat)vzít
taka eftirv 6 (tek, tók, tókum, tekið) fara (+dat)všimnout si
taka roðið afv 6 (tek, tók, tókum, tekið) faraodstranit kůži z ryby
taka sig tilv 6 (tek, tók, tókum, tekið) farapřipravit se
taka útv 6 (tek, tók, tókum, tekið) faravybrat (peníze)
Takk fyrir síðast.větaDěkuji za posledně.
Takk fyrir.větaDěkuji mnohokrát.
Takk.větaDěkuji.
takturm hestur (-s, -ar)rytmus, takt
tala (1)f stofa ö (tölu, tölur, (gen pl) talna)knoflík
tala (2)v (-aði) kallamluvit, hovořit
tala (3)f stofa ö (tölu, tölur, (gen pl) talna)číslo, číslice
taminnadjochočený, krotký
tannburstim tími (-a, -ar)zubní kartáček
tannhjóln hús (-s, -)ozubené kolo
tannhvalurm hestur (-s, -ar)kytovec z podřádu ozubení (vorvaň, delfín, sviňucha)zool.
tannlæknirm hestur (-s, læknar)zubař
tapav (-aði) kallaprohrát
tappim tími (-a, -ar)zátka, špunt
taskaf stofa ö (tösku, töskur)taška, kufřík
taugf nál (-ar, -ar)nerv
taumurm hestur (-s, -ar)otěže, opratě
ten sg hús (-s)čaj
tegundf mynd (-ar, -ir)druh (rostlin apod.)
teigurm hestur (-s, -ar)pruh trávy
teiknav (-aði) kallakreslit
teistaf stofa (-u, -ur)alkoun obecnýzool.
tekjurf pl stofapříjmy
teljav 0 (tel, taldi, töldum, talið) leggjapočítat
temjav (tem, tamdi, tömdum, tamið)ochočit, zkrotit
tengjav (-di) heyraspojit, připojit se
teppin hús (-s, -)koberec
termítim tími (-a, -ar)termitzool.
tertaf stofa (-u, -ur)dort
teskeiðf nál (-ar, -ar) čajová/kávová lžička
textim tími (-a, -ar)text
teygja (úr sér)v (-ði) heyranatáhnout (si) (nohy apod.), protáhnout se
teymav (-di) heyravést (koně) za uzdu/otěže
tilprep, adv, conj (+gen)k, až aj.
til bakaadvzpátky
til dæmisadv phrasena příklad
til hins verraadv phrasek horšímu
tilbúinnadj b s (-, tilbúið, tilbúnir, tilbúnar, -)připravený
tilefnin hús (-s, -)příležitost
tilfinningf spurning (-ar, -ar)pocit
tilgangurm hestur (-s, -ar)důvod, účel, cíl, smysl
tilheyrav (-ði) heyrapatřit
tilhlaupn hús (-s, -)výskok, přeskok, přískok
tilhugsunf mynd ö (-ar, tilhugsanir)idea, pomyšlení
tilkynnav (-ti) heyraoznámit
tillagaf stofa ö (-lögu, -lögur, (pl gen) tillagna)návrh
tillitn hús (-s, -)ohled, zřetel
tilraunf mynd (-ar, -ir)pokus
tilveraf stofa (-u, -ur)existence, bytí
tilviljunf mynd ö (-ar, tilviljanir)náhoda
timburn hús sg (-s)(stavební) dřevo
tindrav (-aði) kallatřpytit se, mihotat se
tittlingurm hestur (-s, -ar)strnadzool.
tjaldn hús ö (-s, tjöld)stan, opona
tjaldurm hestur (-s, -ar)ústřičník velkýzool.
tjaraf stofa ö sg (-u)dehet
tjónn hús (-s, -)škoda, újma, ztráta
tjörnf mynd ö (tjarnar, tjarnir)rybník
togav (-aði) kallatahat, vytahat
toppskarfurm hestur (-s, -ar)kormorán chocholatýzool.
toppurm hestur (-s, -ar)vrchol (stromu) apod.
torgn hús (-s, -)náměstí
traktorm hestur (-s, -ar)traktor
trappaf stofa ö (tröppu, tröppur)schod
traustur adj (-, -, -ari, -astur)spolehlivý
trefillm hestur b s (-s, treflar)šála
trektf mynd (-ar, -ir)trychtýř, nálevka
treyjaf stofa (-u, -ur)košile, triko
treystav (-i) heyravěřit, důvěřovat
trippin hús (-s, -)kůň (od jednoho roku do tří let)
trogn hús (-s, -)koryto, žlab
troðav 6 (treð, tróð, tróðum, troðið) faranacpat, napěchovat
truflav (-aði) kallarušit
tryggjav (-ði) heyrapojistit
trén hús (-s, -)strom, dřevo
trésmiðurm dalur (-s, -ir)tesař, truhlář
trú f sg mynd (-ar)víra
trúav (-ði) heyravěřit, důvěřovat
tungaf stofa (-u, -ur, (gen pl) -na)jazyk (v ústech), jazyk (islandština apod.)
tungln hús (-s, -)měsíc (planeta)
tungumáln hús (-s, -)řeč, jazyk (islandština apod.)
tunnaf stofa (-u, -ur)sud
turnm hestur (-s, -ar)věž
turnfálkim tími (-a, -ar)poštolkazool.
turtildúfaf stofa (-u, -ur)hrdličkazool.
tuskaf stofa (-u, -ur)hadřík, prachovka
tuttugunumdvacet
tveirnum mdvě
tvinnakeflin hús (-s, -)cívka (s nití)
tvisvaradvdvakrát
tvisvar sinnumadv phrasedvakrát
tvíburim tími (-a, -ar)dvojče
tvílembdadj(o ovci) mající dvě jehňata
tvímennav (-ti) heyrajet ve dvou na jednom koni
tyggjav 0 (tygg, tuggði, tuggðum, tuggið) leggjarozkousat, žvýkat
tylftf mynd (-ar, -ir)tucet, dvanáct
Tyrklandn hús ö (-s, lönd)Tureckozem.
f (táar, tær)prst (na noze), špička (boty)
táknn hús (-s, -)znak, symbol
táknav (-aði) kallaznačit
tálgav (-aði) kallaořezávat, vyřezávat
tálknn hús (-s, -)žábryzool.
tárn hús (-s, -)slza
tækin hús j (-s, -)nástroj, náčiní, přístroj
tækifærin hús (-s, -)příležitost
tæradjprůzračný, průhledný
tékkareikningurm hestur (-s, -ar)šekový účet
Tékkim tími (-a, -ar)Čech
tékkim tími (-a, -ar)šek
Tékklandn hús ö (-s, -lönd)Čechyzem.
tékkneskaf stofa (-u, -ur)čeština
tékkneskuradjčeský
tígrisdýrn hús (-s, -)tygrzool.
tíkf vík (-ur, -ur)fena, pes
tímabiln hús (-s, -)období
tímafrekuradjčasově náročný, zdlouhavý
tímaritn hús (-s, -)časopis
tímim tími (-a, -ar)čas, hodina, lekce
tínav (-di) heyra (+acc)sbírat (maliny apod.)
tístav (-aði) kallacvrlikat, pípat
tístav (-i) heyrašvitořit, šveholit (ptáci)
tíunumdeset
tíðf mynd (-ar, -ir)čas, doba
tóbakn hús sg (-s)tabák
tófaf stofa (-u, -ur)liškazool.
tólfnumdvanáct
tólffótungurm hestur (-s, -ar)housenkazool.
tólgf sg (-ar)lůj
tómaturm hestur (-s, -ar)rajské jablko, rajče
tómuradj (-, -t, -ari, -astur)prázdný
tónleikurm plkoncerty
tónlistf mynd (-ar, -ir)hudba
tónlistarmaðurm maður (-manns, -menn)muzikant
tónnm hestur s (-s, -ar)tón, zvuk
tölvaf stofa (-u, -ur)počítač
töngf (tangar, tengur)kleště
tönnf tönn (tannar, tennur)zub
túlípanim tími (-a, -ar)tulipánbot.
túnn hús (-s, -)louka, pole, záhumení
túnfífillm hestur b s (-s, túnfíflar)pampeliška
túttaf stofa (-u, -ur)dudlík (na dětské láhvi)
týnav (-di) heyraztratit

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997