Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
kaffin sg hús (-s)káva
kaffisopimkaféčko
kaflim tími (-a, -ar)kapitola (knihy)
kakaf stofa ö (köku, kökur)koláč, dort
kalduradj ö (köld, kalt, -ari, -astur)studený
kalkúngammurm hestur (-s, -ar)kánězool.
kalkúnnm hestur (-s, -ar)krůtazool.
kallav (-aði) kallavolat
kamburm hestur (-s, -ar)hřeben, hřebínekzool.
KanadafKanadazem.
Kanadamaðurm maður (-manns, -menn)Kanaďan
kanadískuradjkanadský
kanarífuglm hestur (-s, -ar)kanárekzool.
kannaf stofa ö (-u, -ur)džbán, nádoba (na vodu apod.)
kannav (-aði) kallavyšetřovat
kannskiadvmožná, snad
kanínaf stofa (-u, -ur)králíkzool.
kapphlaupn hús (-s, -)závod, běžecký závod
karamellaf stofa (-u, -ur)bonbón
karfaf stofa ö (körfu, körfur)koš, košík
karfim tími (-a, -ar)okoun (říční)zool.
karl m hestur o (-s, -ar)(starší) muž
karlmannafötn plpánské oblečení
karlmaðurm maður (-manns, -menn)muž, pán
kartaflaf stofa ö (kartöflu, kartöflur)brambora
kassim tími (-a, -ar)krabice, krabička
kasta v (-aði) kalla + dat1. hodit 2. vrhnout hříbě, mít hříbě
kastalim tími (-a, -ar)hrad
kaupn hús (-s, -)mzda
kaupav nepr. (kaupi, keypti, keyptum, keypt) (+acc)koupit
kaupmaðurm maður (-manns, -menn)obchodník
kauptúnn hús (-s, -)městečko (osada s obchodem)
kaðallm hestur l b (-s, kaðlar)lano
keisarim tími (-a, -ar)císař
kennav (-di) heyra (dat+acc)učit, vyučovat
kennarim tími (-a, -ar)učitel
kennitalaf stofa ö (-u, -ur)číslo pojištěnce
kennslaf stofa (-u, -ur)vyučování
keppav (-ti) heyrazávodit, soutěžit
kerfin hús (-s, -)systém, řád
kerlingf spurning (-ar, -ar)bába
kertin hús (-s, -)svíce, svíčka
ketillm hestur l b (-s, katlar)konvice, kotlík
kettlingurm hestur (-s, -ar)kotězool.
kexn hús (-, -)sušenka
keyrav (-ði) heyrařídit (auto ap.)
keðjaf stofa (-u, -ur)řetěz
kind f (-ar, -ur)ovce zool.
kinnf nál (-ar, -ar)tvář
kippav (-ti) heyratrhnout, škubnout
kirkjaf stofa (-u, -ur, (gen pl) kirkna)kostel
kirkjugarðurm hestur (-s, -ar)hřbitov
kisaf stofa (-u, -ur)kočka
kistaf stofa (-u, -ur, (pl gen) -na)truhla
kitlav (-aði) kalla(po)šimrat, (po)lechtat
kiðlingurm hestur (-s, -ar)kůzlezool.
kjafturm hestur (-s, -ar)huba
kjallarim tími (-a, -ar)sklep, suterén
kjarkmikilladjodvážný, smělý, statečný, energický
kjarrn hús ö (-s, kjörr)houští, podrost
kjóim tími (-a, -ar)chaluha příživnázool.
kjóllm hestur s (-s, -ar)šaty
kjósav 2 (kýs, kaus, kusum, kosið) bjóðavolit
kjölurm (kjalar, kilir)(lodní) kýl
kjörn hús (-s, -)podmínky
kjötn sg hús (-s)maso
kjötborðn hús (-s, -)pult na maso
kjúklingurm hestur (-s, -ar)kuřezool.
klappav (-aði) kallatleskat, plácnout, pohladit
klasim tími (-a, -ar)hrozen (vína apod.)
klaufdýrf mynd (klaufar, klaufir)sudokopytník
klaufim tími (-a, -ar)trdlo, nemehlo, nešika
klausturn hús r b (-s, -)klášter
klefim tími (-a, -ar)cela, komůrka (vězeňská)
kleggim tími (-a, -ar)ovádzool.
klemmaf stofa (-u, -ur)kolíček (na prádlo), svorka
klessaf stofa (-u, -ur)skvrna, kaňka
kletturm hestur (-s, -ar)útes, klif
klifrav (-aði) kallašplhat, (vy)lézt
klippav (-ti) heyra(o)stříhat
klukkaf stofa (-u, -ur, (gen pl) -na)hodiny, zvon
klukkustundf mynd (-ar, -ir)hodina
klukkutímim tími (-a, -ar)hodina
kláradj r (-, -t, -ri, -astur)chytrý, bystrý
klárav (-aði) kalladokončit
klæða sigv (-ddi) heyraobléci se
klæðnaðurm (-ar, -ir)oblečení
klípav 1 (klíp, kleip, klipum, klipið) grípaštípnout, skřípnout
klósettn hús (-s, -)záchod, kloset
knattspyrnaf stofa (-u, -ur)fotbal
koddim tími (-a, -ar)polštář
kofim tími (-a, -ar)chalupa
kokkurm hestur (-s, -ar)kuchař, kuchařka
koln hús sg (-s)uhlí
kollurm hestur (-s, -ar)1. vrchol 2. stolička, sedátko (bez opěrátka)
kollótturadjbezrohý
koma v 4 (kem, kom, komum, komið) berapřijít
komastv 4 refl (kemst, komst, komumst, komist) bera přijet, dostat se
kommaf stofa (-u, -ur)čárka (interpunkční znaménko)
kommóðaf stofa (-u, -ur)skříň se zásuvkami, prádelník, komoda
konaf stofa (-u, -ur, (gen pl) kvenna)žena, manželka
konungurm hestur (-s, -ar)král
koparm Sg (-s)měď (kov)
korkurm hestur (-s, -ar)zátka
kornn hús (-s, -)zrno, obilí
kornhænaf stofa (-u, -ur)křepelkazool.
kortn hús (-s, -)1. mapa, karta; 2. svazek jízdenek; 3. pohlednice
kortérn hús (-s, -)čtvrt (hodiny)
kosningarf spurning pl (-a)volby
kossm (-, kossar)polibek, pusa, hubička
kostav (-aði) kallastát (o ceně)
kostnaðurm sg dalur (-ar)náklady
kosturm dalur (-ar, -ir)výhoda
krabbadýrn hús (-s, -)korýš, krab, ústřicezool.
krabbim tími (-a, -ar)krabzool.
krafturm hestur (-s, -ar)síla, energie
kragim tími (-a, -ar)límec, límeček
krakkim tími (-a, -ar)dítě, děcko
kranim tími (-a, -ar)1. jeřáb (stroj); 2. kohoutek, uzávěr (vodovodní)
kransm (-, kransar)věnec, girlanda
krappuradjúzký, těsný
krefjav 0 (kref, krafði, kröfðum, krafið) leggja + genpožadovat, žádat
krikketn hús (-s, -)cvrčekzool.
kringadvokolo
kringlaf stofa (-u, -ur)koule
kringlótturadj (-, -, -ari, -astur)kulatý
kringumprep, adv (+acc)okolo
kristnif sg nesklonné reiðikřesťanství
krjúpav 2 (krýp, kraup, krupum, kropið) bjóðaklečet, kleknout
krossm hestur o (-, -ar)kříž
krossfiskurm hestur (-s, -ar)hvězdicezool.
krukkaf stofa (-u, -ur)sklenice (zavařovací apod.), skleněná nádoba
krummim tími (-a, -ar)havran (dětsky)zool.
krumpastv reflexivezmačkat (se), zmuchlat (se)
kryddn hús sg (-s)koření
kryddav (-aði) kalla(o)kořenit
krákaf stofa (-u, -ur)vránazool.
krækibern hús (-s, -)šícha černábot.
kræklingurm hestur (-s, -ar)slávkazool.
kríaf stofa (-u, -ur)rybákzool.
krítf (krítar, krítar/krítir)křída
krókódíllm hestur (-s, -ar)krokodýlzool.
krókótturadjklikatý (silnice apod.)
krónaf stofa (-u, -ur)1. koruna (měna); 2. koruna (stromu)
kuldim tími (-a, -ar)zima (teplotně)
kunna v nepr. (kann, kunni, kunnum, kunnað)znát, umět
kunna viðv nepr. (kann, kunni, kunnum, kunnað) (+acc)mít rád, líbit se
kunningim tími (-ja, -jar)známý
kurteisadjslušný, zdvořilý
kuðungurm hestur (-s, -ar)hlemýžď, mušlezool.
kvartav (-aði) kallastěžovat si, zoufat si
kvefn hús sg (-s)rýma, nachlazení
kveikjav (-ti) heyrarozsvítit, zapálit
kveljav 0 (kvel, kvaldi, kvalið) leggjatrápit, týrat (zvíře apod.)
kvenfólkn hús sg (-s)ženy, paní
kvenfötn pldámské oblečení
kvenmaðurm maður (manns, menn)žena
kveðjav 0 (kveð, kvaddi, kvöddum, kvatt) leggja(roz)loučit se
kvikfén sg (fjár/fés)ovcezool.
kvikmyndf mynd (-ar, -ir)film (tvůrčí dílo)
kvikmyndahúsn hús (-s, -)kino
kviðmikilladjbřichatý
kviðurf mynd (-ar, -ir)břicho
kvígaf stofa (-u, -ur)kravičkazool.
kvíslf nál (-ar, -ar)vidle
kvíðav 1 nepr. (kvíði, kveið, kviðum, kviðið) grípaobávat se, být znepokojený
kvótim tími (-a, -ar)kvóta, stanovený počet
kvöldn hús (-s, -)večer
kynn hús j (-s, -)rod (mluvnický, pokrevní)
kyngjav (-di) heyra(s)polknout, polykat
kynnav (-ti) heyrapředstavit, prezentovat
kynning áf spurning (-ar, -ar) + datprezentace, představení
kynslóðf mynd (-ar, -ir)generace
kyrradj r (-, -t, -ari, -astur)nehybný, klidný
kyssav (-ti) heyrapolíbit
káln hús sg (-s)zelí, event. zelenina vůbec
kálfim tími (-a, -ar)lýtko
kálfurm hestur (-s, -ar)telezool.
kápaf stofa (-u, -ur)kabát
káturadjradostný, veselý
kæradj r (-, -t, -ari, -astur)drahý, milý
kærav (-ði) heyraobvinit
kærlegaadvsrdečně
kíkirm hestur (-s, -ar)dalekohled
kíkja á v (-ti) heyra (+acc)podívat se, mrknout se na
kílón hús (-s, -)kilogram
kílómetrim tími (-a, -ar)kilometr
KínanČínazem.
kínverskaf stofa (-u, -ur)čínština
kínverskuradjčínský
kólnav (-aði) kallaochladit se
kóngulóf (-ar, kóngulær)pavoukzool.
kóngulóarvefurm hestur (-s, -ar)pavoučí síťzool.
kórm hestur (-s, -ar)(pěvecký) sbor
kórónaf stofa (-u, -ur)koruna (ozdoba hlavy)
köflótturadjkostkovaný
kötturm völlur (kattar, kettir)kočkazool.
kúlaf stofa (-u, -ur, (pl gen) -na)boule, koule
kústurm hestur (-s, -ar)koště
kýrf (-, -)krávazool.

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997