Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
rabarbarim tími (-a, -ar)rebarbora
rafmagnn hús (-s, -)elektřina
rakav (-aði) kallahrabat
raka sigv (-aði) kallaholit se
rakarim tími (-a, -ar)holič
rakstrarvélf nál (-ar, -ar)hrabačka, stroj na hrabání
rakuradj (rök, -t, -ari, -astur)vlhký
rakvélf nál (-ar, -ar)břitva, holící strojek
rammim tími (-a, -ar)rám
ranabjallaf stofa ö (-a, -ar)pilouszool.
ranguradj ö (röng, -t, rangari, rangastur)nesprávný, chybný
rannsakav (-aði) kallavyšetřovat, zkoumat
rannsóknf mynd (-ar, -ir)výzkum
rassm hestur o (-, -ar)pozadí, zadek
ratav (-aði) kallanajít cestu, trefit
raunf mynd (-ar, -ir)zkouška
raunveruleguradj (-, -t, -ri, -astur)skutečný
rauðbrystingurm hestur (-s, -ar)červenkazool.
rauðbrúnnadj s (-, -t, -ni, -astur)karmínově, modravě červený
rauðsprettaf stofa (-u, -ur)platýzzool.
rauðuradj (-, rautt, -ari, -astur)červený
raðav (-aði) kallaseřadit, řadit
refsbróðirm dóttir (-ur, bræður)šakalzool.
refurm hestur (-s, -ar)liškazool.
reglaf stofa (-u, -ur)pravidlo
reglulegaadvpravidelně
reglustrikaf stofa (-u, -ur)pravítko
regnn hús sg (-s)déšť
regnbogasilungurm hestur (-s, -ar)pstruh duhovýzool.
regnbogim tími (-a, -ar)duha
regnhlíff nál (-ar, -ar)deštník
reiknav (-aði) kallapočítat
reikningurm hestur (-s, -ar)účtenka, účet (v restauraci)
reimf nál (-ar, -ar)tkanička (u boty) aj.
reimav (-aði) kallazavazovat si tkaničku
reisav (-ti) heyravztyčit, postavit
reiðhjóln hús (-s, -)(jízdní) kolo
reiðif sg reiði nesklonnéhněv
reiðuradj (-, reitt, -ari, -astur)rozčilený, rozzlobený
rekav 5 (rek, rak, rákum, rekið) gefařídit (firmu), hnát
rennav (-di) heyraklouzat
rennav 3 (renn, rann, runnum, runnið) drekkatéct, plynout, proudit
reyfin hús (-s, -)rouno na ovci
reykháfurm hestur (-s, -ar)komín
reykjav (-ti) heyrakouřit
reykurm dalur (-s, -ir)kouř
reynav (-di) heyrazkoušet, pokoušet se
reynastv (-dist) heyra reflexiveprojevit se, ukázat se
reyndaradvve skutečnosti, vlastně
reynirm hestur (-s, -ar)jeřábzool.
reynslaf stofa (-u, -ur)zkušenost, cvik
rifn hús (-s, -)mělčina v moři
rifaf stofa (-u, -ur)prasklina, podélný otvor
rifja uppv (-aði) kallavybavit si
rignav (-di) heyrapršet
rigningf spurning (-ar, -ar)déšť, deštivé počasí
risim tími (-a, -ar)obr
rispav (-aði) kallapoškrábat
ristf nál (-ar, -ar)nárt
ritav (-aði) kallapsát
ritaf stofa (-u, -ur)racek tříprstýzool.
ritföngn hús pl (ritfanga)psací potřeby
rithöfundurm (-ar, -ar)spisovatel, autor
rjómim tími sg (-a)smetana, šlehačka
rjóðurn hús (-s, -)paseka, mýtina
rjúfav 2 (rýf, rauf, rufum, rofið) bjóðaprolomit (ticho apod.)
rjúkav 2 (rýk, rauk, rukum, rokið) bjóðakouřit
rjúpaf stofa (-u, -ur)bělokurzool.
rokn hús (-s, -)vichřice, prudký poryv (větru), vichr
rollaf stofa (-u, -ur)ovcezool.
rottaf stofa (-u, -ur)krysazool.
roðn hús (-s, -)kůže (rybí)zool.
roðnav (-aði) kallazačervenat se, rdít se, zčervenat
rusln sg hús (-s)odpadky
rykn sg hús (-s) prach
ryðgaðuradj rezavý
rádýrstarfurm hestur (-s, -ar)srneczool.
ráfav (-aði) kallatoulat se, potulovat se (bez cíle)
rándýrn hús (-s, -)šelmazool.
ránfuglm hestur (-s, -ar)draveczool.
rásf mynd (-ar, -ir)1. běh; 2. rozhlasový a TV kanál
ráðn hús (-s, -)rada
ráðav 7 (ræð, réð, réðum, ráðið) fallařídit (firmu), rozhodovat
ráðherram (-, -ar)ministr
rækjaf stofa (-u, -ur)garnát (mořský ráček)zool.
ræktav (-aði) kallapěstovat (obilí apod.)
rænav (-di) heyravyplenit, vyloupit
ræningim tími (-ja, -jar)drancovník, plenitel, lupič
ræðav (-ddi) heyrahovořit, promlouvat
ræðaf stofa (-u, -ur)projev, proslov
réttf mynd (-ar, -ir)shánění ovcí na podzim
réttadvprávě
réttav (-i) heyrapodat, podávat (někomu něco)
rétta v (-i) heyranarovnat
rétturm dalur (-ar, -ir)jídlo, pokrm; právo (na)
rétturadj (-, -, -ari, -astur)správný, bezchybný
rífav 1 (ríf, reif, rifum, rifið) grípatrhat
ríki n hús j (-s, -)stát
ríkistjórnf mynd (-ar, -ir)vláda
ríkuradj (-, -t, -ari, -astur)bohatý
rímav (-aði) kallarýmovat se
rísav 1 (rís, reis, risum, risið) grípavstát
ríðav 1 (ríð, reið, riðum, riðið) grípajet (na koni)
f (rór, rór)odpočinek, klid
róav (-aði) kallautěšovat
róav 7 (ræ, reri, rerum, róið) fallaveslovat
rófaf stofa (-u, -ur)ocas zool.
rófaf stofa (-u, -ur)tuřín
rólaf stofa (-u, -ur)houpačka
róla sérv (-aði) kallahoupat se
róleguradj (-, -t, -ri, -astur)klidný, pohodový
rósf mynd (-ar, -ir)růžebot.
rótf bók (-ar, rætur)kořen
röddf mynd ö (raddar, raddir)hlas
röndf tönn (randar, rendur)pruh, proužek
rörn hús sg (-s)instalatérská trubka, potrubí
röskuradjaktivní, činorodý
röðf mynd ö (raðar, raðir)pořadí, řada
rúgbrauðn hús (-s, -)žitný/černý chléb
rúgurm hestur sg (-s) žito
rúllukragapeysaf stofa (-u, -ur)rolák
rúmn hús (-s, -)postel, prostor
rúmlegaadvvíc než
rúmuradj (-, -t, rýmri, rýmstur/rúmastur)prostorný
rúskinnskápaf stofa (-u, -ur)kabát
Rússim tími (-a, -ar)Rus
Rússlandn hús ö (-s, Rússlönd)Rusko
rússneskaf stofa (-u, -ur)ruština
rússneskuradjruský
rúsínaf stofa (-u, -ur)hrozinka
rútaf stofa (-u, -ur)autobus
rúðaf stofa (-u, -ur)okenní tabulka
rúðaf stofa (-u, -ur)okenní tabulka
rýjav (rý, rúði, rúðum, rúið)(o)stříhat (ovce)

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997