Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
afprep, adv, conj (+dat)od, z
af hverjuadvproč
af því aðconjprotože
afaradvvelmi
affermav (-di) heyravylodit
afgangurm hestur (-s, -ar)zbytek
afgreiðav (-ddi) heyraobsluhovat
afgreiðslustúlkaf stofa (-u, -ur)prodavačka
afhendav (-ti) heyrapředat, odevzdat
afim tími (-a, -ar)dědeček
afkvæmin hús (-s, -)dítě; mládě
afl n hús o (-s, öfl)síla
aflav (-aði) kallarybařit, ulovit
afleiðingf spurning (-ar, -ar)důsledek, následek
aflim tími (-a, -ar)úlovek, rybaření
afmælin hús (-s, -)narozeniny
afrétt(-ur)horská pastva
Afríkaf stofa (-u, -ur)Afrikazem.
Afríkumaðurm maður (-manns, -menn)Afričan
afsakav (-aði) kallaomluvit se
Afsakið.větaPromiňte.
afskaplegaadvvelmi, extrémně
afsökunf mynd ö (-ar, afsakanir)omluva
afturadvzpět, zpátky
afturadvznovu
afturgangaf stofa ö (-göngu, -göngur)duch, zjevení
akav 6 (ek, ók, ókum, ekið) farařídit (auto apod.)
akkerin hús (-s, -)kotva
akurhænaf stofa (-u, -ur)koroptevzool.
alav 6 (el, ól, ólum, alið) faravychovávat
albúmn hús (-s, -)album
aldaf stofa ö (öldu, öldur)vlna (na vodě)
aldinborrim tími (-a, -ar)chroustzool.
aldreiadvnikdy
aldurm hestur r b (-s, aldrar)věk
aleinnadj s (-, aleitt)samotný, sám
algenguradj (-, -t, -ari, -astur)běžný
alifuglm hestur (-s, -ar)drůbež, slepice, kuřezool.
alla leiðadv phrasecelou cestu
alltafadvvždy, neustále
alluradj ö (öll, -, meiri, mestur)každý
almanakn hús ö (-s, almanök)kalendář
almennuradj (-, -t(adv), -ari, -astur)všeobecný, univerzální
almáttuguradjvšemocný
altarin hús ö (-s, ölturu)oltář
alvaraf sg stofa ö (alvöru)vážnost
alvarleguradj (-, -t, -ri, -astur)vážný, seriózní
alvegadvzcela, úplně
Alþingin sg hús (-s)Parlament, Alting
Ameríkaf stofa (-u, -ur)Amerika (Spojené státy americké)zem.
Ameríkanim tími (-a, -ar)Američan
amerískuradjamerický
ammaf stofa öbabička
andav (-aði) kalladýchat
andarungim tími (-a, -ar)kachňátkozool.
andim tími (-a, -ar)duch (nálada, atmosféra)
andleguradj (-, -t)duševní, duchovní
andlitn hús (-s, -)tvář
andrúmsloftn hús (-s, -)nálada, atmosféra
annarpron indef/num (önnur, annað, aðrir, aðrar, önnur)druhý, jiný
annarsadvjinak
annaðhvort ... eðaconjbuď a nebo
antilópaf stofa (-u, -ur)antilopazool.
apim tími (-a, -ar)opice
appelsínaf stofa (-u, -ur)pomeranč
aprílmduben
apótekn hús (-s, -)lékárna
arinnm (arins, arnar)krb
armbandn hús ö (-s, -bönd)náramek
armurm hestur (-s, -ar)ruka, paže
askaf sg stofa (ösku)popel
askjaf stofa ö (öskju, öskjur)krabička
askurm hestur (-s, -ar)jasanbot.
askurm hestur (-s, -ar)miska s pokličkou, dóza
asnim tími (-a, -ar)oselzool.
Asíaf sg stofa (-u)Asiezem.
atburðurm dalur (-ar, -ir)událost, příhoda
athugav (-aði) kallapozorovat, povšimnout si
athugav (-aði) kallaprověřit, ověřit
athugasemdf mynd (-ar, -ir)poznámka, komentář
athyglif sg nesklonné reiðipozornost
Atlantshafn hús ö (-s, höf)Atlantický oceánzem.
atriðin hús (-s, -)bod
atvinnaf sg stofa (-u)práce, zaměstnání
atvinnuleyfin hús (-s, -)pracovní povolení
augan auga (-a, -u)oko
augljósadj 0 (-, -t, -ari, -astur)zřejmý, jasný
auglýsav (-ti) heyrapropagovat, inzerovat
auglýsingf spurning (-ar, -ar)reklama, vyhláška
augnablikn hús (-s, -)okamžik
augnaráðn hús (-s, -)pohled
aukprep, adv (+gen)kromě (čeho), mimo (co)
aukav 7 (eyk, jók, jukum, aukið) fallazvýšit, zvětšit
aumingim tími (-ja, -jar)chudák
Aumingja fólkið.větaChudáci lidé.
aumuradjbolestivý, citlivý
ausav 7 (eys, jós, jusum, ausið) fallavylít
Austfirðirm völlur plVýchodní fjordy (kraj na Islandu)zem.
austurn/advvýchod
Austurlandn hús ö (-s, Austurlönd)Východní Islandzem.
Austurríkin hús (-s, -)Rakouskozem.
Austurríkismaðurm maður (-manns, -menn)Rakušan
austurrískuradjrakouský
auðuradj (-, autt, -ari, -astur)prázdný, nepopsaný
auðvelduradj (-, auðvelt, -ari, -astur)jednoduchý, snadný
auðvitaðadvsamozřejmě
axlabandn hús ö (-s, -bönd)šle
inf markerčlen značící infinitiv
að innanadv phraseuvnitř
að lokumprep/advnakonec
aðal-in compoundshlavní, centrální
aðalbiðstöðf (-stöðvar, -stöðvar)hlavní autobusové nádraží
aðallegaadvhlavně
aðeinsadvpouze
aðfangadagurm hestur (-s, -ar, (dat sg) -degi)Štědrý den
aðferð f mynd (-ar, -ir)metoda
aðgerðf mynd (-ar, -ir)operace
aðgöngumiðim tími (-a, -ar)vstupenka
aðilim tími (-a, -ar)osoba, jednací strana
aðrarpron indef fem pljiné
aðskiljav 0 nepr. (aðskil, aðskildi, aðskildum, aðskilið) leggja (+acc) rozdělit
aðstaðaf sg, f pl stofa ö ((sg) aðstöðu, (pl) aðstæður, (gen pl) aðstæðna)podmínky, situace
aðstoðf sg mynd (-ar)pomoc
aðstoðav (-ddi) heyra (+acc)pomoci, pomáhat
aðvarav (-aði) kallavarovat

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997