Profil a uplatnění absolventa

 • Dánská studia
  Absolvent bakalářského programu Dánská studia si spolehlivě osvojí základní znalost dánského jazyka (na úrovni B2 Evropského referenčního rámce); bude schopen v dánském jazyce komunikovat písemně i ústně. Dále se seznámí s reáliemi Dánska a s literaturou, kulturou a historií celé Skandinávie. Osvojí si rovněž práci s informacemi, analytické myšlení a v neposlední řadě zdokonalí své vyjadřovací schopnosti v mateřském jazyce, neboť součástí studia jsou atestace ve formě písemných seminárních prací.
  Uplatní se zejména jako asistent ve firmách obchodujících s Dánskem, potažmo s celou Skandinávií, ve skandinávských společnostech operujících v ČR, znalost kultury a společenského vývoje skandinávských zemí vytvoří rovněž podmínky pro uplatnění v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v oblasti cestovního ruchu.
  Absolvent bakalářského oboru Dánská studia nadto získá kvalifikaci, která mu umožní pokračovat v magisterském oboru Skandinavistika, realizovaném rovněž v Ústavu germánských studií.

 • Norská studia
  Absolvent bakalářského programu Norská studia si spolehlivě osvojí základní znalost norského jazyka (na úrovni B2 Evropského referenčního rámce); bude schopen v norském jazyce komunikovat písemně i ústně. Dále se seznámí s reáliemi Norska a s literaturou, kulturou a historií celé Skandinávie. Osvojí si rovněž práci s informacemi, analytické myšlení a v neposlední řadě zdokonalí své vyjadřovací schopnosti v mateřském jazyce, neboť součástí studia jsou atestace ve formě písemných seminárních prací.
  Uplatní se zejména jako asistent ve firmách obchodujících s Norskem, potažmo s celou Skandinávií, ve skandinávských společnostech operujících v ČR, znalost kultury a společenského vývoje skandinávských zemí vytvoří rovněž podmínky pro uplatnění v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v oblasti cestovního ruchu.
  Absolvent bakalářského oboru Norská studia nadto získá kvalifikaci, která mu umožní pokračovat v magisterském oboru Skandinavistika, realizovaném rovněž v Ústavu germánských studií.

 • Švédská studia
  Absolvent bakalářského programu Švédská studia si spolehlivě osvojí základní znalost švédského jazyka (na úrovni B2 Evropského referenčního rámce); bude schopen ve švédském jazyce komunikovat písemně i ústně. Dále se seznámí s reáliemi Švédska a s literaturou, kulturou a historií celé Skandinávie. Osvojí si rovněž práci s informacemi, analytické myšlení a v neposlední řadě zdokonalí své vyjadřovací schopnosti v mateřském jazyce, neboť součástí studia jsou atestace ve formě písemných seminárních prací.
  Uplatní se zejména jako asistent ve firmách obchodujících se Švédskem, potažmo s celou Skandinávií, ve skandinávských společnostech operujících v ČR, znalost kultury a společenského vývoje skandinávských zemí vytvoří rovněž podmínky pro uplatnění v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v oblasti cestovního ruchu.
  Absolvent bakalářského oboru Švédská studia nadto získá kvalifikaci, která mu umožní pokračovat v magisterském oboru Skandinavistika, realizovaném rovněž v Ústavu germánských studií.

 • Skandinavistika
  Absolvent navazujícího magisterského programu Skandinavistika ovládá na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a má pasivní znalost dvou zbývajících hlavních skandinávských jazyků, má hluboké znalosti skandinávské literatury a zná kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojil práci s informacemi.
  Absolvent nalezne uplatnění v řadě oblastí. Důkladná znalost kultury a společenského vývoje skandinávských zemí vytvoří podmínky pro uplatnění v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech, v diplomatických službách, v oblasti cestovního ruchu, a v neposlední řadě i ve specializované vědecké a výzkumné práci. Absolvent oboru má rovněž předpoklady pro překladatelskou činnost.
  Absolventi oboru Skandinavistika také získají kvalifikaci, která jim umožní pokračovat v doktorském studijním programu Germánské jazyky a literatury, realizovaném rovněž v Ústavu germánských studií FF UK v Praze.