Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
magim tími (-a, -ar)žaludek
magnn sg hús (-s)množství, kvantita
malav (-aði) kalla1. (roze)mlít, rozmělnit 2. příst, vrnět (kočka)
mammaf stofa ö (mömmu, mömmur)maminka
mammútdýrn hús (-s, -)mamutzool.
manneskjaf stofa (-u, -ur)osoba, člověk
mannlífn hús (-s, -)existence
marglyttaf stofa (-u, -ur)medůza
marguradj ö (mörg, -t, fleiri, flestur)mnohý
markn hús ö (-s, mörk)1. znak, symbol; 2. gól, branka
markav (-aði) kallaoznačit, vyznačit
markaðurm dalur (-ar, -ir)obchod, trh
markmiðn hús (-s, -)cíl
marsm nesklonnébřezen
MarsmMars (planeta)
marsvínn hús (-s, -)morčezool.
maríubjallaf stofa ö (-u, -ur)slunéčko zool.
maríuerlaf stofa (-u, -ur)konipaszool.
masturn hús ö (-s, möstur)stěžeň (u lodi)
matarlystf (-ar)chuť k jídlu, apetit
maturm (-ar, -ar)jídlo
matvörurf plpotraviny, jídlo
maurm hestur (-s, -ar)mraveneczool.
mauraljónn hús (-s, -)mravkolevzool.
mauraþúfaf stofa (-u, -ur)mraveništězool.
maurætaf stofa (-u, -ur)mravenečníkzool.
maím (-s)květen
maíflugaf stofa (-u, -ur)jepicezool.
maðkaflugaf stofa (-u, -ur)masařkazool.
maðurm maður (-manns, -menn)člověk, muž
mega v nepr. (má, mátti, máttum, mátt) (+acc)smět
meginadvna straně
meinav (-ti) heyraznamenat, mínit
meiraadvvíce
meistarim tími (-a, -ar)vítěz, mistr
meiða (sig)v (meiddi) heyraporanit (se), zranit (se)
menningf spurning (-ar, -ar)kultura
mennskuradjlidský
menntunf sg mynd ö (-ar)vzdělání
mergurm hestur sg (-s)morek (o kosti)
merif stofa (-u, -ur)klisna, kobylazool.
merkin hús j (-s, -)znak, symbol
merkileguradj (-, -t, -ri, -astur)zajímavý, pozoruhodný
merkjav (-ti) heyravyznačit, označit
messaf stofa (-u, -ur)mše
metrim tími (-a, -ar)metr
mexíkanskuradjmexický
Mexíkóf sg (-ar)Mexikozem.
Mexíkóbúim tími (-a, -ar)Mexičan
meðprep, adv (+dat, acc)s
með höndunumadv phraserukama
Með leyfi.větaS dovolením.
meðaln (meðals, meðul)lék, léčivo
meðanconj, advzatímco
meðferðf mynd (-ar, -ir)léčba, terapie
meðframprep, adv (+dat)podél
Mig munar í e-ð …větaToužím po něčem …
Mig vantar …větaChybí mi... Potřebuji …
mikilladj b s (-, mikið, miklir, miklar, -, (acc sg m) mikinn, meiri, mestur)hojný, dostatečný, velký
mikilvæguradj (-, -t, -ri, -astur)důležitý
mikiðadv (meir(a), mest)velmi, hodně
milduradj (-, milt, -ari, -astur)jemný, mírný
milliprep (+gen)mezi
milljónf mynd (-ar, -ir)milión
minkurm hestur (-s, -ar)norekzool.
minnpron (mín, mitt, mínir, mínar, mín)moje
minnav (-ti) heyrapřipomenout
minnin hús (-s, -)paměť
minningf spurning (-ar, -ar)vzpomínka
minnkvav (-aði) kallazmenšit, snížit
misgripn hús sg (-s)přehmat
misjafnadj ö o (misjöfn, -t, -ari, -astur)různý, rozdílný
mismunandiadj nesklonnérůzný
missav (-ti) heyrapustit, upustit
mittin hús sg (-s)pás, pas (část těla)
miðn hús (-s, -)střed
miðav (-aði) kallamířit, zamířit
miðbærm dalur j (-jar, -ir)centrum města
miðim tími (-a, -ar)lístek, vstupenka
miðjaf stofa (-u, -ur)střed, prostředek
miðnættin sg hús (-s)půlnoc
miðsvæðisadvuprostřed, v centru
miðuradj j (-, mitt(adv))střed, v polovině
miðvikudagurm hestur (-s, -ar, (dat sg) degi)středa
mjaltavélf nál (-ar, -ar)stroj na dojení
mjálmav (-aði) kallamňoukat
mjólkf sg (-ur)mléko
mjólkav (-aði) kalladojit
mjólkurafurðirf plmléčné výrobky
mjólkurbún hús (-s, -)mlékárna
mjóradj (-, -tt, -rri, -stur)hubený
mjögadvvelmi
mjöln hús sg (-s)mouka
mjöðmm (mjaðmar, mjaðmir)bok, kyčel
mjúkuradj (-, -t, mýkri, mýkstur)měkký
mokav (-aði) kallaházet, nabírat, odhazovat (lopatou apod.)
moldf mynd (-ar, -ir)půda, hlína
moldvarpaf stofa ö (-u, -ur)krtekzool.
molim tími (-a, -ar)kus, kousek, drobek (chleba apod.), kostka cukru
morgunnm hestur b s (-s, morgnar)ráno
morgunverðurm (-ar, -ir)snídaně
mosim tími (-a, -ar)mechbot.
moskítóflugaf stofa (-u, -ur)moskytzool.
mottaf stofa (-u, -ur)rohož, rohožka
munav (-aði) kalla1. lišit se, různit se
muna v (man, mundi, mundum, munað) heyra2. pamatovat si
munkurm hestur (-s, -ar)mnich
munnurm hestur (-s, -ar)ústa, pusa
munuv (-di) heyra 1. modální sloveso, které tvoří budoucí čas nebo vyjadřuje pravděpodobnost v minulosti a v současnosti
munu v (mun, past subj mundi/myndi)2. by (jako anglické would)
munurm dalur (-ar, -ir)rozdíl
murtaf stofa (-u, -ur)malý pstruhzool.
myglaðuradjplesnivý
mykjaf stofa sg (-u)hnůj
myndf mynd (-ar, -ir)obrázek, film, promítání
myndav (-aði) kallautvořit, vytvořit
myndarleguradj (-, -t, -ri, -astur)pohledný, dobře vypadající
myndavélf nál (-ar, -ar)fotoaparát
myrkfælinnadjbojící se ve tmě
myrkurn hús r b (-s, -)temnota, tma
mál n hús (-s, -)jazyk, řeč
málav (-aði) kalla(vy)malovat
málbandn hús ö (-s, -bönd)krejčovský metr
málmurm hestur (-s, -ar)kov
máltíðf mynd (-ar, -ir)jídlo (3x denně - snídaně, oběd, večeře)
málverkn hús (-s, -)malby, obrazy
mánim tími (-a, -ar)měsíc (planeta)
mánudagurm hestur (-s, -ar, (dat sg) degi)pondělí
mánuðurm dalur (mánaðar, -ir)měsíc (kalendářní)
máriátlaf stofa (-u, -ur)konipaszool.
mátav (-aði) kalla (+acc)vyzkoušet si
mátuleguradjvhodný, vyhovující, ten správný
mátunarklefin hús (-s, -)převlékárna
mávurm hestur (-s, -ar)racekzool.
mælav (-di) heyra1. mluvit, hovořit; 2. změřit, měřit
mælirm hestur (-s, mælar)měřič, měřící přístroj
mætav (-ti) heyradostavit se
Mér líst vel á …větaLíbí se mi …
mínútaf stofa (-u, -ur)minuta
móarvřesoviště
mórm hestur (-s, -ar)hrbolatá suchá půda
mótn hús (-s, -)schůzka, turnaj, klání
mót, (á) mótiprep, adv (+dat)proti
mótav (-aði) kallautvářet, formovat (osobu apod.)
mótmælav (-ti) heyraprotestovat
mótorm hestur (-s, -ar)motor
móðaf stofa (-u, -ur)mlha
móðirf dóttir (-ur, mæður)matka
móðurmáln hús (-s, -)mateřský jazyk
möguleguradj (-, -t, -ri, -astur)možný
möguleikim tími (-a, -ar)možnost
mölf sg (malar)štěrk
mölflugaf stofa (-u, -ur)molzool.
mölurm (-s, melir)molzool.
mörðurm (marðar, merðir)kunazool.
múlasnim tími (-a, -ar)mulzool.
múldýrn hús (-s, -)mulzool.
músf (-ar, mýs)myšzool.
músarrindillm hestur b s (-s, -rindlar)střízlíkzool.
músarungim tími (-a, -ar)myší mláďata zool.
músvákurm hestur (-s, -ar)kánězool.
n (mýs)komárzool.
mýflugaf stofa (-u, -ur)komárzool.
mýri?? (mýrar, mýrar)bažina, mokřina

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997