Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
gaddavírm hestur (-s, -ar)ostnatý drát
gaddurm hestur (-s, -ar)osten, bodlina
gaffallm hestur b s (-s, gafflar)vidlička
gaggav (-aði) kallakvokat, kdákat
gagnn hús ö (-s, gögn)užitek
gagnleguradjužitečný, prospěšný
galav nepr.(gal, gól, gólum, grafið)/ v (-aði) kallakokrhat, zakokrhat
gallim tími (-a, -ar)1. pracovní oděv, 2. chyba, nedostatek
gamalladj ö b s (gömul, -t, gamlir, gamlar, gömul, eldri, elstur)starý
gamann sg hús b (-s)legrace, zábava
gammurm hestur (-s, -ar)supzool.
gangaf stofa ö (göngu, göngur)pochod (turistický apod.)
gangav 7 (geng, gekk, gengum, gengið) grátajít pěšky, procházet se
gangbrautf mynd (-ar, -ir)přechod pro chodce
gangstéttf mynd (-ar, -ir)chodník
gangurm hestur (-s, -ar)chodba
gapav (-ti) heyrazívat, civět (s otevřenými ústy)
garnn hús sg (-s)vlákno, příze
garðurm hestur (-s, -ar)zahrada, park
gasellaf stofa (-u, -ur)gazelazool.
gatn hús ö (-s, göt)díra
gataf stofa (-u, -ur)ulice
gatnamótn hús pl (-a)křižovatka
gaukurm hestur (-s, -ar)kukačkazool.
gaupaf stofa (-u, -ur)ryszool.
gefav 5 (gef, gaf, gáfum, gefið) gefadát
gegnprep, adv (+dat)proti
gegnav (-di) heyraposlouchat
gegnum, í gegnprep, adv (+acc)skrz
geimurm hestur (-s, -ar)vesmír
geislim tími (-a, -ar)paprsek
geispav (-aði) kallazívat
geitf (-ar, -ur)koza
geitungurm hestur (-s, -ar)sršeňzool.
geltav (-aði) kalla štěkat, výt
gemsaf stofa (-u, -ur)kamzíkzool.
gerav (-ði) heyradělat
gera boð eftirvposlat pro
Gerðu svo vel.větaProsím.
gesturm dalur (-s, -ir)host
Get ég aðstoðað þig?větaMohu vám pomoci?
geta v 5 (get, gat, gátum, getað) gefamoci
geta v 5 (get, gat, gátum, getið) gefahádat
geymav (-di) heyrauschovat, uložit
geymirm hestur (-s, -ar)nádrž, kanystr
gifta sigv (-i) heyraoženit se, vdát se
giftastv (giftist, gifst)oženit se
giln hús (-s, -)rokle, roklina, soutěska
gildav (-ti) heyrabýt platný, platit (smlouva apod.)
gildraf stofa (-u, -ur)past; pastička na myši
gimburf (-ar, -ar)jehně (ženského rodu)
gimsteinnm hestur (-s, -ar)drahokam
girðingf spurning (-ar, -ar)plot, oplocení
giskav (-aði) kallahádat
gjaldeyrirm sg (-s)cizí měna
gjaldeyrisdeildf (-ar, -ir)směnárna
gjaldkerim tími (-a, -ar)pokladní
gjarna(n)adv (heldur, helst)rád, ochotně
gjósav (gýs, gaus, gusum, gosið)tryskat, řinout se, soptit (o sopce)
gjótav (gýt, gaut, gutum, gotið)vrhnout koťata, štěňata
gjöff mynd ö (gjafar, gjafir)dar, dárek
glampim tími (-a, -ar)svit, záblesk
glansandiadjlesklý
glasn hús ö (-s, glös)sklenice
glaðuradj (glöð, glatt, -ari, -astur)šťastný, mající radost
glern hús j (-s, -)sklo
gleraugun pl augabrýle
gleymav (-di) heyra (+dat)zapomenout
gleypav (-ti) heyrapolykat, spolknout
gleðif reiðiradost
gleðja sigv 0 (gleð, gladdi, glöddum, glatt ) leggjaradovat se, mít potěšení
gluggatjaldn hús ö (-s, -tjöld)závěs, záclony
gluggim tími (-a, -ar)okno
glæsileguradj (-, -t, -ri, -astur)skvělý
glímav (-di) heyrazápasit, bojovat
glóormurm hestur (-s, -ar)světluškazool.
goggurm hestur (-s, -ar)zobák
golaf stofa sg (-u)lehký vánek, větřík
gorkúlaf stofa (-u, -ur)prašivka, (nejedlá) houbabot.
gosn hús (-s, -)nealkoholický nápoj, výbuch sopky
gosdrykkurm dalur (-jar, -ir)nealkoholický nápoj s bublinkami
goðim tími (-a, -ar)potápkazool.
grafav 6 (gref, gróf, grófum, grafið) farakopat
grammn hús ö (-s, grömm)gram
grannuradj ö (grönn, -t, grennri, grennstur)hubený, vychrtlý
grasn hús ö (-s, grös)tráva
grauturm hestur (-s, -ar)kaše z obilovin
greifingim tími (-a, -ar)jezeveczool.
greinf nál (-ar, -ar)článek (psaný)
greinarmerkin hús (-s, -)interpunkční znaménko
greinilegaadvzřejmě, jasně
greinileguradj (-, -t, -ri, -astur)zřejmý
greiðav (-ddi) heyra1. zaplatit, 2. učesat
greiðaf stofa (-u, -ur)hřeben
greiðim tími (-a, -ar)laskavost, služba (pro kamaráda apod.)
greni m tími (-a, -ar)1. smrk ,2. doupě, nora, brloh (liščí apod.)
gretta sigv (-i) heyraušklíbat se, šklíbit se
Grikkim tími (-a, -ar)Řek
Grikklandn hús ö (-s, -lönd)Řeckozem.
grimmuradjdivoký, krutý, urputný
grindverkn hús (-s, -)plot, oplocení, mříže
grjónn hús (-s, -)zrno, krupice
grjótn sg hús (-s)kamení
grugguguradjkalný, zakalený, špinavý
gruna (Mig grunar.)v (-aði) kallatušit (Tuším.)
grundf mynd (-ar, -ir)zelená pláň, rovina
grundvöllurm völlur (-vallar, -vellir)základ
grunnuradjmělký
grágæsf (-ar, -ir)husa velkázool.
gráhærðuradj (-t, -)šedovlasý, prošedivělý
gráradj (-, -tt, -rri, -astur)šedý
grátav 7 (græt, grét, grétum, grátið) fallaplakat, brečet
grátittlingurm hestur (-s, -ar)linduškazool.
gráturm sg hestur (-s)pláč
gráðaf stofa (-u, -ur)stupeň (teploty, hodnosti apod.)
gráðuguradjnenasytný, lačný, hltavý
Grænlandn hús ö (-s, -lönd)Grónskozem.
Grænlendingurm hestur (-s, -ar)Gróňan
grænlenskaf stofa (-u, -ur)grónština
grænlenskuradjgrónský
grænmetin hús sg (-s)zelenina
grænnadj s (-, -t, -ni, -astur)zelený
grímaf stofa (-u, -ur)maska, škraboška
grípav 1 (gríp, greip, gripum, gripið) grípachytit
grísm hestur (-s, -ar)selezool.
grískaf stofa (-u, -ur)řečtina
grískuradjřecký
gróav (grær, greri, gróið)1. růst, vyrůstat, 2. (za)hojit se
grófuradj (-, -t, -ari, -astur)hrubý, drsný (látka apod.)
gróðurm hestur r b (-s, gróðrar)rostlinstvo, vegetace; ovoce bot.
gróðurlausadjbez vegetace
gróðursetjav (-tti) heyrasít, vysadit
gröff mynd ö (grafar, grafir)hrob
gufaf stofa (-u, -ur)pára
gulln hús (-s, -)zlato
gullþrösturm hestur (-s, -ar)žluvazool.
gulrófaf stofa (-u, -ur)tuřín
gulrót f (gulrótar, gulrætur)mrkev
guluradj (-, -t, -ari, -astur)žlutý
gusaf stofa (-u, -ur)vystříknutí (vody apod.)
guðm dalurbůh
gyltaf stofa (-u, -ur)svině, prasnicezool.
gáshaukurm hestur (-s, -ar)jestřáb zool.
gátaf stofa (-u, -ur)hádanka
gæfuradjklidný, přívětivý, mírný
gægjastv (-ðist) heyrakouknout se
gæludýrn hús (-s, -)domácí zvíře, miláček, mazlíčekzool.
gælunafnn hús ö (-s, -nöfn)přezdívka
gæraf stofa (-u, -ur)(ovčí) kůže s rounem
gæsf mynd (-ar, -ir)husazool.
gæsarsteggurm hestur (-s, -ar)houserzool.
gæsarungim tími (-a, -ar)house zool.
gætav (-ti) heyra (+gen)hlídat, starat se, pečovat o
gæta sínv (-ti) heyra mít se na pozoru, být ve střehu
gíraffif stofa (-u, -ur)žirafazool.
gítarm hestur (-s, -ar)kytara
gólfn hús (-s, -)podlaha
gólfklúturm hestur (-s, -ar)hadr (na podlahu)
Góðan dag (inn).větaDobré ráno. Dobrý den.
góðgætin hús sg (-s)lahůdka, delikatesa
góðuradj (-, gott, betri, bestur)dobrý
gölturm hestur (-s, -ar)kaneczool.
göngutúrm hestur (-s, -ar)procházka
gúmmín hús (-s, -)guma (materiál)
gúrkaf stofa (-u, -ur)okurka

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997