kontaktní adresa
 • Odd. skandinavistiky ÚGS
  Filozofická fakulta UK
  Nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1

sekretariát ÚGS
 • 3. patro, místnost č. 318a
  tel.: 221 619 241

  sekretářka: Mgr. Kateřina Svítilová
  e-mail: Katerina.Svitilova@ff.cuni.cz
  úřední hodiny: pondělí, úterý, středa, pátek 9.00-13.00
  čtvrtek 9.15-13.00

  Další informace najdete na stránkách ÚGS.