Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
dagataln hús ö (-s, -töl)kalendář
dagblaðn hús ö (-s, dagblöð)noviny
daglegaadvdenně
dagleguradj (-, -t)denní
dagskráf (-skrár, -skrár)program (televizní apod.), pořad
dagurm hestur (-s, -ar, (dat sg) degi)den
dalurm dalur (-s, -ir)údolí
Danim (-a, -ir)Dán
Danmörkf (Danmerkar, Danmerkur)Dánskozem.
dansm hestur o (-, -ar)tanec
dansav (-aði) kallatančit, tancovat
danskaf stofa (-u, -ur)dánština
danskuradjdánský
dapuradj ö b r (döpur, -t, daprari, daprastur)smutný, sklíčený
daufuradj (-, -t, -ari, -astur)matný, slabý, mdlý
dauðim sg tími (-a)smrt
dauðuradj (-, dautt)mrtvý
deign hús sg (-s)těsto
deila meðv (-di) heyrasdílet
dekkn hús (-s, -)plášť (u kola), pneumatika
depla augunumv (-aði) kalla(za)mrkat, mrknout (na koho)
desemberm hestur (-s, -ar)prosinec
desilítrim tími (-a, -ar)decilitr, dl
dettav 3 (dett, datt, duttum, dottið) drekkaspadnout, upadnout
deyjav 6 (dey, dó, dóum, dáið) faraumřít
dimmav (-di) heyrastmívat se
dimmuradj (-, -t, -ari, -astur)temný
diskurm hestur (-s, -ar)1. talíř, 2. CD (kompakt)
djöfullm hestur b s (-s, djöflar)čert, ďábel
djúpuradj (-, -t, dýpri, dýpstur)hluboký
djúsm hestur (-s, -ar)džus
dollarim tími (-a, -ar)dolar
dragav 6 (dreg, dró, drógum, dregið) faratáhnout
dragtf mynd (-ar, -ir)dámské šaty
draugurm hestur (-s, -ar)duch, zjevení, strašidlo
draumurm hestur (-s, -ar)sen
dreifav (-ði) heyrarozdat, rozesílat
drekkav 3 (drekk, drakk, drukkum, drukkið) drekka (+acc)pít
drengurm dalur (-s, -ir)chlapec, kluk
drepav 5 (drep, drap, drápum, drepið) gefazabít
dreymav (-di) heyrasnít
drottningf (-ar, -ar)královna
drungaleguradjponurý, zasmušilý
drykkurm (-jar, -ir)nápoj
dráttarvélf nál (-ar, -ar)tažný stroj, traktor
drífa í v 1 (dríf, dreif, drifum, drifið) grípa (+dat)pustit se do něčeho
drómedarim tími (-a, -ar)dromedárzool.
duftn hús (-s, -)prach
dugav (-ði) heyrastačit
dugleguradjpracovitý, těžce pracující
duglegur í, viðadjdobrý v (počtech např.), schopný, pilný
dularfulluradj (-, dularfult, dularfyllri, dularfyllstur)tajemný
dunda (sér)v (-aði) kallalelkovat, zabývat se pro zábavu
dveljav 0 (dvel, dvaldi, dvöldum, dvalið) leggjazůstat, pobývat
dvergurm hestur (-s,-ar)skřítek, trpaslík
dvölf mynd ö (dvalar, dvalir)pobyt
dyrf pl.dveře
dáinnadjmrtvý
dálítilladjmalý, malinký
dálítiðadvtrochu
dásamleguradjkouzelný
dælaf stofa (-u, -ur)pumpa
dæmav (-di) heyrasoudit
dæmin hús (-s, -)1. příklad (ukázka), 2. příklad (početní)
dílaskarfurm hestur (-s, -ar)kormoránzool.
dómarim tími (-a, -ar)soudce, rozhodčí
dómpápim tími (-a, -ar)hýl, hejlzool.
dómurm hestur (-s, -ar)soud, ortel
dósf (-ar, -ir)plechovka, konzerva
dótn hús (-s, -)1. hračka, 2. krám, cetka
dóttirf dóttir (-ur, dætur)dcera
döggf (daggar, daggir)rosa
dökkbláradjtmavě modrý
dökkhærðuradj (-, dökkhært, -ari, -astur)tmavovlasý
dökkuradj (-, -t, dekkri, dekkstur)tmavý
dúfaf stofa (-u, -ur)holubzool.
dúkurm hestur (-s, -ar)ubrus
dýnaf stofa (-u, -ur)matrace, žíněnka
dýradj r (-, -t, -ari, -astur)drahý
dýrn hús (-s, -)zvíře
dýralífn hús (-s, -)zvířectvo, zvířenazool.

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997