Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Islandsko-český slovní­k

Islandsko-český slovní­k, verze 1.1
(3597 slov, poslední­ revize 27. listopadu 2003)
Autor: Aleš Chejn <ales.chejn@centrum.cz>
Slovník byl průběžně kontrolován doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
Za pomoc dále děkuji Ingi a Oli Hrafnovi za zakoupení­ knih.
Jakékoliv dotazy a připomínky jsou vítány.
Původní­ verze slovní­ku je k nalezení­ na http://www.sweb.cz/chejnik/islandslovnik.htm

Hledat výrazy   
nepouŞívåm diakritiku
Dle abecedy: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Þ Æ Ö
islandskygram.českypozn.
nafnn hús ö (-s, nöfn)jméno
nagav (-aði) kallahryzat, okousávat
nagdýrn hús (-s, -)hlodaveczool.
naggrísm hestur (-s, -ar)morčezool.
naglbíturm hestur (-s, -ar)štípačky (nástroj)
naglim tími (-a, -ar)hřebík
nashyrningurm hestur (-s, -ar)nosorožeczool.
naut n hús (-s, -)býkzool.
nautalundirf plplátky hovězího
nauðsynf nál j (-jar, -jar)nutnost
nauðsynleguradj (-, -t, -ri, -astur)nutný
nef n hús (-s, -)nos
nefnav (-di) heyrajmenovat, nazvat
nefndf mynd (-ar, -ir)výbor, komise
nefnilegaadva to, jmenovitě, totiž
neglav (-di) heyrapřibít, přitlouct (hřebík apod.)
neiadvne
neitav (-aði) kallaodmítnout, popřít
nellikaf stofa (-u, -ur)karafiátbot.
nemaconjpokud ne, vyjma
nemandim nemandi (-a, -ur)žák, student
nemim tími (-a, -ar)student, žák
nennav (-ti) heyrachtít (se)
nesn hús (-s, -)mys
nestin sg hús (-s)svačina, balíček jídla
netn hús (j) (-s, -)síť, internet, net
neyðav (-ddi) heyrapřinutit
niðav (-aði) kallazurčet, bublat, klokotat (řeka apod.)
niðamyrkurn hús (-s, -)úplná tma
niðuradvdolů
niðurstaðaf stofa ö (-stöðu, -stöður)závěr, rozhodnutí, verdikt
njólim tími (-a, -ar)šťovíkbot.
njóta v 2 (nýt, naut, nutum, notið) bjóða (+gen)radovat se, těšit se z
nokkurpron indef (-, nokkuð/nokkurt, nokkrir, nokkrar, -)někdo, něco
Nokkuð fleira?větaJeště něco?
Noregurm hestur sg (-s)Norskozem.
nornf mynd (-ar, -ir)norna, čarodějnice, ježibaba
norskaf stofa (-u, -ur)norština
norskuradjnorský
NorðmaðurmNor
norðurn/advsever
Norðurlandn hús ö sg (-s)Severní Island (území na severu ostrova)zem.
Norðurlöndn hús pl ö (-landa)Severské země (Island, Faerské ostrovy, Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko)zem.
notav (-aði) kallaužívat, používat
nuddav (-aði) kallamasírovat
nunnaf stofa (-u, -ur)jeptiška
v nepr. (næ, náði, náðum, náð) (+dat)1. obdržet, dostat; 2. chytit, stihnout (autobus apod.)
nágrannim tími (-a, -ar)soused
nágrenni n hús (-s, -)sousedství
náhvalurm hestur (-s, -ar)narvalzool.
náinnadj b s (-, náið(adv), nánari, nánastur)důvěrný, blízký
nákvæmlegaadvpřesně
nákvæmuradj (-, -t, -ari, -astur)přesný
nál f nál (-ar, -ar)jehla
nálgastv (-aðist) kallapřibližovat se
nálægtadvblízko, nedaleko
nálæguradj (-, -t(adv/prep), nærri, næstur)blízký, poblíž
námn sg hús (-s)studium
náttfarim tími (-a, -ar)kozodojzool.
náttfötn hús pl ö (-fata)pyžamo
náttgalim tími (-a, -ar)slavíkzool.
náttúraf stofa (-u, -ur)příroda
náttúrulegaadvpřirozeně
nægjav (-ði) heyrastačit
næguradjdostatečný, dost
nælaf stofa (-u, -ur)jehla, jehlice, připínací spona
nærfötn plspodní prádlo
nærriadvblízko
næstadvpříště, dále
næstumadvtéměř
næsturadjpříští, další
næturgalim tími (-a, -ar)slavíkzool.
næðin sg hús (-s)klid
nílhesturm hestur (-s, -ar)hrochzool.
nískuradjlakomý, skoupý
nítjánnumdevatenáct
níunumdevět
níutíunumdevadesát
nógadvdost
nóguradj (-, nóg!)hojný, dostatečný
nóttf (nætur, nætur)noc
nóvembermlistopad
nöglf (naglar, neglur)nehet
nösf (nasar, nasir)nosní dírka, nozdra
advnyní
nú á tímumadvdnes (opak v minulosti)
númern hús (-s, -)číslo
núnaadvnyní
nútímim tími (-a, -ar)současnost, moderní doba
nútímuradjmoderní
nýbakaðuradjčerstvý, nově pečený
nýflutturadjprávě přistěhovaný
nýfædduradjnovorozený
nýgifturadjprávě oženěný
nýkomnaradj f plnové, nově došlé
nýlegaadvnedávno
nýradj j (-, -tt, -rri, -jastur)nový, čerstvý
nýárn hús sg (-s)Nový rok (svátek)

Poznámky:
- Pokud zaškrnete volbu "nepouží­vám diakritiku", můžete vynechat háčky a čárky a také opsat islandské znaky "þ" jako "th", "ð" jako "d", "æ" jako "ae" a "ö" jako "oe". V tomto režimu také systém přestane být citlivý˝ na velikost pí­smen u všech speciální­ch znaků (technický nedostatek systému).
- Abecední­ tří­dění­ výpisu bohužel neodpovídá zvyklostem jazyků.
- Ačkoliv lze vyhledávat i v české části, slovník byl koncipován jako islandsko-český a možnost opačného převodu není tudíž autory zaručena.
- Z technických důvodů fungují rychlé odkazy dle abecedy jen v režimu "bez diakritiky".
- Vzhledem k tomu, že zatí­m není­ použito poctivého databázového systému, omluvte pros­ím zpoždění­ při hledání­.

Zdroje:
1. BARTOSZEK, Stanislaw Jan; TRAN, Anh-Dao. Icelandic for beginners. 1st edition. The Icelandic Correspondence College, Reykjaví­k 2000
2. internetový projekt Bragi (www.bragi.org)
3. BÖÐVARSSON, Árni: OrĂ°askyggnir. Mál og menning, Reykjaví­k 1997