Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Archiv sylabů

LS 2013/2014


Bakalář

ASV200005 Úvod do studia literatury II (Březinová)

ADK200013 Dějiny skandinávských literatur II (Humpál)

ASV210021, ASK500086 Lexikologie švédštiny (Hartlová)

ASV200020 Švédská literatura II (Hartlová)

ASK500079 Úvod do překladatelské praxe II (Štajnerová)

ANO200020 Norská literatura II (Humpál)

ASV200015, ADK200015 Dějiny Skandinávie II (Hojda)


Magistr

ASK500004 Aktuální jazyková situace II - dánština (Březinová)

ASK500065 Vývoj severogermánských jazyků (Štajnerová)

ASK500074 Překlad norského odborného textu II (Štajnerová)


Volitelné

ASK500081, ASK500089 Obraz Islandu ve filmu (Březinová, Vondřička)

ASK500082, ASK500093 Romantismus ve Skandinávii (Březinová)

ASK500084 Švédská literatura ve filmu (Hartlová, Joley)

ASK500080 Úvod do tlumočnické praxe-norština (Štajnerová)

ASK500027 Henrik Ibsens samfunnsdramaer (Humpál)

ZS 2013/2014


Bakalář

ASV200001 Úvod do studia literatury I (Březinová)

ADK200010 Dějiny skandinávských literatur I (Březinová)
ADK200014 Morfologie dánštiny (Březinová)
ASV200011, ADK200011 Dějiny Skandinávie I (Hojda)

ASV200017 Švédská literatura I (Hartlová)
ASV210018 Syntax švédštiny (+ Cvičení ze švédské syntaxe) (Hartlová)
ASK500055 Úvod do překladatelské praxe - norština (Štajnerová)


Magistr

ASK500018 Moderní skandinávské literatury II (Březinová, Hartlová)
ASK500005, ASK600005 Vývoj severogermánských jazyků I (Štajnerová)
ASK500053 Překlad norského odborného textu (Štajnerová)


Volitelné

ASK500069 Úvod do současné teorie básnických textů (na příkladech ze soudobé skandinávské poezie) (Buddeus)
ASK500058 Cvičení ze švédské syntaxe (+ Syntax švédštiny) (Hartlová)
ASK500015 Překladatelský seminář - beletrie (švédština) (Hartlová)
ASK500070 Druhá svetová vojna a Nórsko (Jakubec)
ASK500054 Původní obyvatelé severní Evropy a Grónska - sylabus, pozvánka (Hingarová, Lyčka)

LS 2012/2013

Bakalář:
Úvod do studia literatury II (Humpál)
Gramatická cvičení (Březinová)
Dánské reálie (Březinová)
Dějiny skandinávských literatur II (Humpál)
Norská literatura I (Humpál)
Lexikologie dánštiny (Březinová)
Dánská literatura II (Březinová)

Magistr:
Moderní skandinávské literatury I (Březinová, Humpál)

Volitelné:
Dílo H. Ch. Andersena (Březinová)
Vize, sny a proroctví ve staroseverské literatuře (Starý)


ZS 2012/2013

Bakalář:
Úvod do studia literatury I (Humpál)
Dějiny skandinávských literatur I (Humpál)
Dánská literatura I (Březinová)
Jazyková cvičení dánštiny I + Fonetická cvičení dánštiny I (Paludan-Müller)
Morfologie dánštiny (Březinová)
Jazyková cvičení dánštiny V (Březinová)
Jazyková cvičení dánštiny V (Paludan-Müller)

Magistr:
Synchronní analýza jazyka - norština (Svevad)
Synchronní analýza jazyka - dánština (Paludan-Müller)
Druhý skandinávský jazyk I - norština (Svevad)

Volitelné:
Severská povídka (Humpál)


LS 2011/2012

Úvod do studia literatury II (Humpál)
Dějiny skandinávských literatur II (Humpál)
Norská literatura II (Humpál)

ZS 2011/2012

Úvod do studia skandinávských jazyků (Štajnerová, Dubec)
Úvod do studia literatury I (Humpál)
Dějiny skandinávských literatur I (Humpál)
Syntax norštiny (Štajnerová)
Norská literatura (Humpál)
Vybraná témata z norské gramatiky (Štajnerová, Dubec)
Překladatelský seminář norština (překlad odborných textů) (Štajnerová)

LS 2011

ANO200014 Morfologie norštiny (Štajnerová)
ASZGS0007 Překladatelský seminář: odborné texty - norština (Štajnerová)
ASZGS0028 Překladatelský seminář: odborné texty - dánština (Štajnerová)
ANO200016 Jazyková cvičení norštiny IV (Svevad)
ASZGS0038 Norština pro začátečníky, volitelný kurz (Svevad)
Norština pro švédštináře (Svevad)
ASZGS0026 Praktisk skriveveiledning - hjelp, frivillig kurs for 5.aar (Svevad)
ASZGS0025 Moderne norsk skjoennlitteratur: lesning og analyse, frivillig kurs for 2.aar (Svevad)
ANO200013 (nor), ASV200013 (šv) Dějiny skandinávských literatur II (Humpál)
ADK200005 Úvod do studia literatury II (Humpál)
ASZGS0003 Severská povídka (Humpál)
ADK200006 Dánské reálie (Březinová)
ADK200021 Lexikologie dánštiny (Březinová / dánský lektor)
ASV200014 Morfologie švédštiny (Hartlová)
ASV400221 Švédská literatura B (Hartlová)

ZS 2010/2011

Sylaby ke stažení (.doc):

Dílo Henrika Ibsena (Humpál)
Dějiny skandinávských literatur I (Humpál)
Úvod do studia literatury I (Humpál)
Dánská literatura I (Dánska studia - Bc) (Březinová)
Dánská literatura B (5.ročník) (Březinová) - pozor, sylabus revidovaný ke dni 17.11.2010
Švédská literatura A (první polovina 20. století) (Hartlová)
Překladový seminář, švédština II. ročník (Hartlová)
Vybrané kapitoly ze švédské gramatiky (IV. ročník) (Hartlová)

LS 2010

Gramatická cvičení švédštiny (Hartlová)
Reálie švédštiny (Hartlová)
Překladatelský seminář švédštiny (3. ročník) (Hartlová)
Gramatika švédštiny B (3. ročník) (Hartlová)
Norská literatura B (Humpál)
Dějiny skandinávských literatur II (Humpál)
Úvod do studia literatury II. (Humpál)
Morfologie dánštiny (Březinová)
Dánská literatura A (Březinová)
Vývoj severogermánských jazyků (Štajnerová)
Norské reálie (Štajnerová)
Překladatelský seminář – norština, odborný překlad (Štajnerová)
Gramatická cvičení norštiny (Štajnerová)

ZS 2009/2010

Dějiny skandinávských literatur I (Humpál)
Literatura Skandinávie C (Hartlová)
Gramatika švédštiny A (Hartlová)
Gramatika švédštiny B (Hartlová)
Překladatelský seminář - švédština, 3. a 5. ročník (Hartlová)

1.ročník (norština, švédština):
Úvod do studia literatury I (norština) (Humpál)
Úvod do studia literatury I (švédština) (Humpál)
Vývoj severogermánských jazyků (Štajnerová)
Úvod do studia severských jazyků (Štajnerová, Dubec)

4.ročník (norština):
Norská literatura A (Humpál)
Překladatelský seminář - norština, odborný překlad (Štajnerová)

volitelné:
Středověká literatura mezi centrem a periferií (Doležalová a hosté)
Menšiny ve Skandinávii: Sámové (jazyk, literatura a dějiny) (Hingarová a hosté) - odkaz na průběžně aktualizovanou webovou stránku

LS 2009

Úvod do studia literatury II (M. Humpál)
Hans Christian Andersen - pohádky a povídky (H. Březinová)
Jazyková cvičení (norština 3.ročník) (T. H. Svevad) - www odkaz
Modernismus ve skandinávských literaturách (M. Humpál)
Severská povídka (M. Humpál)
Literatura Skandinávie B (M. Humpál)
Dánské reálie (H. Březinová)
Gramatická cvičení (dánština 1.ročník) (H. Březinová)
Literatura Skandinávie D (H. Březinová) - pozor, tento sylabus zcela nahrazuje všechny dříve zveřejněné sylaby pro tento kurz!
Gramatika švédštiny A (D. Hartlová)
Švédská literatura B (D. Hartlová)
Vývoj severogermánských jazyků (P. Štajnerová)
Překladatelský seminář (norština, odborný překlad) (P. Štajnerová)
Překladatelský seminář švédštiny (určeno studentům 4.ročníku) (D.Hartlová)

Intenzivní kurz sámštiny (popis kurzu, rozvrh, informace o vyučujících, sylabus)

ZS 2008/2009

Úvod do studia literatury (H. Březinová)
Literatura Skandinávie A (H. Březinová)
Gramatika dánštiny A (H. Březinová)
Překladový seminář staroseverské literatury (J. Starý)
Úvod do studia staroseverského náboženství (J. Starý)
Trendy v současné evropské lexikografii (M. Vachková)
Jazyková cvičení 1 (R. M. Sneskov) - dánština
Jazyková cvičení B (R. M. Sneskov) - dánština
Fonetická cvičení 1 (R. M. Sneskov) - dánština
Fonetika a fonologie (R. M. Sneskov) - dánština
Současné menšiny ve Skandinávii (V. Hingarová)
Švédská literatura A (D. Hartlová)
Gramatika švédštiny A (D. Hartlová)
Gramatika norštiny A (P. Štajnerová)
Úvod do studia severských jazyků (P. Štajnerová)
Vývoj severogermánských jazyků (P. Štajnerová)

LS 2008

Úvod do interpretace literárního díla (H. Březinová)
Gramatika dánštiny A (H. Březinová)
Gramatika norštiny A (P. Štajnerová)
208 Literatura Skandinávie B (realismus, naturalismus a expresionismus v dramatu) (M. Humpál)
209 Literatura Skandinávie C - Literatura kolem přelomu 19. a 20. století (M. Humpál)
221 Norská literatura B (Literatura od konce druhé světové války do dnešní doby) (M. Humpál)

Volné přednášky a semináře

Psykolingvistik (T. Østerbye) (ZS 2004/2005)
Nyere dansk kulturhistorie (ke stažení - .doc) (LS 2006)
Staroseverská literatura: problémy a témata (LS 2006)
Sociolingvistik - SZSK0005 (LS 2006)
Severská povídka - SZSK0013 (LS 2006)