Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Menšiny ve Skandinávii: Sámové (jazyk, literatura a dějiny)

bloková výuka 7.10 - 5.11. 2009 (ZS 2009/2010)
atestace: zápočet (4 kredity)
vyučuje: Mgr. Vendula Hingarová a zahraniční hosté

Intenzivní volitelný kurz navazuje na cyklus přednášek o menšinách ve Skandinávii a zaměřuje se na sámskou menšinu, která žije na území Norska, Švédska, Finska a Ruska. Přednášky představí jednotlivá témata ze sámské literární produkce, z lingvistiky a sociolingvistiky a kulturních dějin.
Přednášky povedou kromě českého vyučujícího tři přední norsko-sámští odborníci, kteří jsou na tento kurz pozváni. Hostitelské přednášky budou v angličtině.
Kurz je otevřen všem studentům UK a je vhodný pro studenty skandinavistiky, finštiny i etnologie.

Předběžná registrace ke kurzu prozatím na e-mail: indianske.jazyky@seznam.cz. Poté budou přeposílány případně změny a další oznámení.

Místo výuky: FFUK, Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1 (200 m od Prašné brány)

PODROBNÝ SYLABUS I PŘÍPADNÉ ZMĚNY budou rozesílány zaregistrovaným účastníkům a budou také průběžně zveřejňovány na webových stránkách skandinavistiky.
Veškeré informace o kurzu si můžete také stáhnout ve formátu PDF: verze k 4.10.2009 (změny oproti dříve zveřejněným informacích jsou zvýrazněny)

Program kurzu (aktualizováno 4.10.2009):

středa 7.10
15.50 - 16.50 Úvodní hodina: studijní materiály, průběh kurzu - Hybernská 3, míst. 201
19 - 20:30 Sámský kulturní večer - Café Nordica, Skandinávský dům, Zlatnická 10
   - přednáška o literatuře, koncert jojku, prezentace publikace o Sámech, výstava fotografií

čtvrtek 8.10
14:10 - 15:40 Trendy v sámské literatuře (Harald Gaski, University of Tromso) - FF UK, hlavní budova, místnost 319
15:50 - 17:25 Nils Aslak Valkeapää - četba textů (Harald Gaski) - FF UK, hlavní budova, místnost 319

pátek 9.10
10:00 - 11:30 nové: Kulturní identita Sámů (K. Somby, Sami Univ. College) - Hybernská, míst. 205
11:40 - 13:10 Sámové v kontextu skandinávských dějin (K. Somby, Sami Univ. College) - Hybernská, míst. 205
13:20 - 14:55 Kulturní identita Sámů (Kristi Somby) - Hybernská, míst. 205

pondělí 12.10
10.00 - 11.35 Media a Sámové (Kristi Somby) - Hybernská, míst.201
12.30 - 14.05 Multietnické Norsko - vztah Sámů, Norů a Kvenů - Hybernská, míst. 202
18:40 - 20:00 film: Vzpoura v Kautokeinu (2008, N. Gaup) - Hybernská, míst. 206

úterý 13.10
13.20 - 14.55 Struktura sámských jazyků (Jon Todal, Sami University College) - Hybernská, míst. 203
16.40 - 18.15 Postavení sámštiny ve Skandinávii (Jon Todal) - Hybernská, míst.212

čtvrtek 5.11
12.30 - 14.00 (?) Sociolingvistický terénní výzkum - Hybernská, míst. 205
15.00 - 16.35 (?) Referáty - Hybernská, míst. 205

Požadavky k atestaci (zápis do SISu možný od 29.9):

  1. pravidelná účast (kurz poběží intenzivně 5 dnů a je nutné si individuálně vyřešit případné krytí výuky s jinými předměty) - maximální dvě absence
  2. četba povinné literatury na přednášky (4 abstrakty článků z povinné literatury)
  3. ústní referát na zvolené téma (20 min)
  4. závěrečný test (1.termín 10.11 - Hybernská, č.203, 2.termín ve zkouškovém období)

Místo výuky: FFUK, Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1 (200 m od Prašné brány)