Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Psykolingvistik

Torkil Østerbye, efterår 2004
torkilosterbye@yahoo.dk
tlf.: 777 068 935

Kurset i psykolingvistik vil give en bred indsigt i emnet med udgangspunkt i bogen The Psychology of Language af Paul Whitney (1998). Vi vil bl.a. komme omkring emner som hukommelse, dysleksi, talefejl og genkendelse og opfattelse af forskellige typer kommunikation. Samtidig vil vi se nærmere på de teorier, som ligger bag psykolingvistikken. Derudover vil vi afprøve mange af de emner, vi skal behandle, i praksis.

Til hver lektion vil der være læsestof, som forventes læst til timen. En masterkopi af bogen vil være at finde på biblioteket.

Kurset foregår på dansk.

Lektion 1: Introduktion

Whitney kapitel 1.
Sprogets opståelse, kan man sammenligne menneskets og dyrs kommunikation?

Lektion 2: Introduktion til psykolingvistikken

Whitney kapitel 3.
Kort resume af kap 2.
Psykolingvistikkens historie, hukommelse - indlæring, hjerne - sind.

Lektion 3: Sprog og tanke

Whitney kapitel 4.
Sapir-Whorf hypotesen: Er vores tanker begrænsede af det sprog vi taler?

Lektion 4: Genkendelse af talte ord

Whitney kapitel 5.
Hvordan genkender vi det talte ord? Fonetik på computeren - kan vi sige noget individuelt om stemmen?

Lektion 5: Genkendelse af skrevne ord

Whitney kapitel 6.
Hvordan genkender vi det skrevne ord? Dysleksi og specielle tankemænstre.

Lektion 6: Bearbejdelse af sætninger

Whitney kapitel 7.
Hvordan forstår vi en sætning? Flertydighed og forskellige teorier.

Lektion 7: Forståelse af samtale

Whitney kapitel 8.
At forstå og opfatte samtale? Hvordan går vi?

Lektion 8: Taleproduktion og samtale

Whitney kapitel 9.
Hvordan producerer vi tale i forbindelse med samtale? Hvorfor laver vi talefejl?

Lektion 9: Sprogtilegnelse

Whitney kapitel 10.
Hvordan lærer vi et sprog? Hvordan kan vi undersæge sprogindlæring, når fx en baby ikke kan tale?

Lektion 10: Sprogtilegnelse under specielle forhold

Whitney kapitel 11.
Sprogindlæring under specielle forhold, andetsprogstilegnelse. Hvilken indflydelse har et andet sprog på vores modersmål? Hvorfor?

Lektion 11: Sprog og hjerne

Whitney kapitel 12.
Sprog og lokalisering af aktive områder i hjernen. Hjerneskader - kan lokalisere enkelte områder og sætte dem i forbindelse med bestemte dele af sprogevnen?

Lektion 12: Opsummering og konklusion