Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

Sociolingvistik forår 2006

- ændringer i semesterplanen kan forekomme -

DatoEmneTekst(er)
21/2Introduktion: Sprog eller dialekt?Kap. 1 i Mæhlum et al.: 13-31
28/2VariationslingvistikkenKap. 7 i Mæhlum et al.: 125-144
7/3VariationslingvistikkenKap. 3 i Mesthrie et al. ”Social dialectology”: 76-113
14/3SprogforandringInformationer følger
21/3FlersprogethedKap. 2 i Mæhlum et al.: 32-43
Info følger
28/3SprogvalgKap. 5 i Mestrie et al: s. 148-164
Ladegaard: ”Dansk rigsmål i et socialpsykologisk perspektiv...”
4/4KodeskiftKap. 3 i Mæhlum et al.: 44-54
Kap. 5 i Mesthrie et al.: s. 164-183
11/4KodeskiftSteensig: ”Notes on Some Uses of Code-switches and Other Interactional Devices in Conversation 801”
18/4Koiné og etnolektKap. 3 i Mæhlum et al.: 54-60
Quist: ”Sproglig kreativitet i flersprogede ungdomsmiljøer”
25/4Sprogskifte og sprog-bevaringKap. 3 i Mæhlum et al.: 60-69
Holmen & Jørgensen: ”Sprogbrug hos tyrker i Danmark og Sverrig”
2/5Sociolingvistisk metodeKap. 4 i Mæhlum et al.: 71-86
9/5Sprogplanlægning og sprogpolitikKap. 12 i Mesthrie et al.: 384-418
Hegelund: ”Sprogplanlægning i Danmark - det tyske mindretalssprog”
16/5NormerKap. 5 i Mæhlum et al.: 87-103

Som det fremgår er læsesprogene norsk (ny-), dansk og engelsk. Zapocet fås ved aktiv, tilfredsstillende deltagelse, dvs. et fremmøde på 70% samt et mundtligt oplæg.

Litteratur

Grundbøger:

Øvrigt materiale:

Vel mødt
Christel Tarber