Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
SKANDINAVISTIKA
STUDIUM
ZDROJE

STAROSEVERSKÁ LITERATURA: PROBLÉMY A TÉMATA

Jiří Starý, PhD.
Úterý 17.30 – 19.00, C 208 (Celetná 20)
LS 2005/6

21.2. Úvod
28.2. Mýtus a literatura. Typologie staroseverské mytologické literatury.
7.3. Pojem hrdiny v eddických hrdinských písních
14.3. Staroseverská elegie v germánském kontextu
21.3. Kenning. O jazyce staroseverské poesie
28.3. Inspirace ve skaldské poesii
4.4. Rodové ságy jako literárně-historický problém
11.4. 'Od fantasie k fantasmagorii'. Fikce ve staroseverské literatuře
18.4. Problém 'pravdy' ve staroseverské historiografii
25.4. 'Nejradostnější žánr staroseverské literatury. ' Poznámky k poetice skandinávských pohřebních nápisů
2.5.. 'Proměny legendárního. ' Příběh o bitvě Hjaddningů v germánských zpracováních a moderních interpretacích.
9.5. Ústní 'tradice', písemná 'tvorba', pojem 'autora' a 'autorství' ve staré Skandinávii
16.5. Závěr

Standardní literárně-historická díla:

Popis kursu:

Cílem výběrového semináře nebude poskytnutí historického ani systematického přehledu staroseverské literatury. Pouze úvodní přednáška poskytne stručný nástin periodizace staroseverské literatury a vývoje staroseverských literárních žánrů. Hlavním tématem semináře budou individuální interpretační problémy, vztahující se k jednotlivým oblastem staroseverské literární kultury.

Seminář bude do značné míry založen na aktivní práci studentů a jejich ochotě diskutovat na základě prostudované primární a sekundární literatury jednotlivá témata. U studentů neobeznámených s historií staroseverské literatury pak navíc i na jejich schopnosti vyhledat si chybějící informace ve standardních literárně historických dílech (viz seznam výše).

Předpoklady:

Znalost staré severštiny není u studentů předpokládána, nutné primární prameny jsou dostupné v českých překladech či budou účastníkům dodány. Předpokladem je naopak znalost jazyků potřebných ke studiu sekundární literatury, zejména němčiny a angličtiny.

Požadavky pro udělení zápočtu:

Požadavkem k udělení zápočtu je přečtení požadované primární literatury, prostudování vybrané literatury sekundární a úspěšné absolvování krátkého pohovoru (ca. 30 min.), který prověří vaše znalosti.