Archiv aktualit

 • Úřední hodiny sekretariátu ÚGS v průběhu letních prázdnin:
  Po – Pá 9.00 - 12.00
  Od 15. 7. do 19. 7. a od 5. 8. do 9. 8. jsou úřední hodiny sekretariátu ÚGS z důvodu dovolené zrušeny.


  --8. 7.--
 • Informace k zářijovým státním zkouškám:
  Studující se hlásí k SZK (SIS/mimořádná papírová přihláška) do 11. 7. 2019
  Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia/Návrat do studijního stavu na BZK do 16. 8. 2019, na SZZK do 21. 8. 2019.
  Termíny odevzdání pomocných výtisků BP a DP na sekretariát ÚGS do 31. 7. 2019.
  Během uzavření sekretariátu ÚGS v datech 15. – 19. 7. odevzdejte pomocné výtisky přes podatelnu FF.


  --8. 7.--
  • BZK září 2019
   Švédská, Dánská a Norská studia
   • 5. 9. od 10:00 hod. – obhajoby BP v m. č. 322
   • 9. 9. od 8:00 hod. – písemná část v m. č. 317
   • 10. 9. od 9:00 hod. – ústní zkoušky v m. č. 322
  • SZZK září 2019
   Švédština, Dánština, Norština, Skandinavistika
   • 5. 9. od 10:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 322
   • 9. 9. od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 317
   • 10. 9. od 9:00 hod. – ústní zkoušky v m. č. 322
  • Komise BZK, SZZK:
   • Mgr. Helena Březinová, Ph.D. - předsedkyně
   • PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
   • Mgr. Hana Štěříková
   • Susanna Hofmann, Mag.
   • Morten Riber, cand. mag.
   • Mgr. Tone Vigrestad
   • PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

  --8. 7.--
 • Konzultační hodiny během zkouškového období

  naleznete v sekci konzultace


  --23. 5.--
 • Z důvodu školení jsou úřední hodiny sekretariátu v úterý 4. 6. zrušeny.


  --1. 6.--
 • Ústav germánských studií hledá studenta/studentku, který/á by měl/a zájem o místo studentské pomocné síly. Více informací zde.


  --14. 5.--
 • Oddělení skandinavistiky zve na přednášku ředitele Muzea H. Ch. Andersena v Odense Ejnara Stiga Askgaarda
  Jak číst výstřižky a koláže Hanse Christiana Andersena

  Datum: 16. 5. 2019 ve 14.15
  Místo: Hlavní budova FF UK, místnost 319 Více informací zde.


  --9. 5.--
 • Monografie naší kolegyně dr.Heleny Březinové o Andersenových pohádkách - Slavíci, mořské víly a bolavé zuby získala ocenění Zlatá stuhaBlahopřejeme! Porota svou volbu odůvodnila takto: Nejlepší teoreticko-kritickou knihou byli Slavíci, mořské víly a bolavé zuby (Host). Skandinavistka Helena Březinová v objevných interpretacích Andersenových děl na pozadí dobového literárního kontextu na čtenáře podobně jako slovutný dánský vypravěč pomrkává a v brilantních komparacích mu ukazuje, jak rafinovaně podvratný obsah jeho texty zdánlivě určené dětem mají a kolik se někdy necitlivým zacházením úpravců v českých překladech ztratilo. Více informací i o dalších oceněných knihách naleznete zde.


  --1. 5.--
 • Překlad naší kolegyně dr. Jarky Vrbové získal letošní cenu Magnesia Litera za překladovou knihu. Blahopřejeme! Jedná se oKnihu o moři norského autora Mortena A. Strøksnese. Ve zdůvodnění poroty se mimo jiné píše toto: „Pro beletristickou část musela Jarka Vrbová použít jazyk, který strhne a uchvátí, což se jí daří výsostným způsobem. Jako příklad lze vyzdvihnout námořnický a rybářský slang, který zvládá s noblesou a elegancí, jako kdyby se u moře narodila a strávila na něm celý život. V oné druhé, esejistické knize, je k výše zmíněným kvalitám třeba přidat přesnost a pečlivost. Poznámky s odkazy na použitou literaturu prozrazují, že překladatelka musela dohledávat a ověřovat stovky výrazů, dat, faktů, jmen, termínů a pojmů. O výborném překladu se nedá říct nic lepšího než to, že vypadá jako původní text psaný v mateřském jazyce. Překlad Knihy o moři k takovým překladům patří.“ Viz též zde.


  --1. 5.--
  • STÁTNÍ ZKOUŠKY 2019

   - ke stažení zde -

   Bakalářské státní zkoušky - červen 2019

   ŠVÉDSKÁ, DÁNSKÁ A NORSKÁ STUDIA
   12. června od 10:00 - obhajoby BP v m. č. 322
   13. června od 8:00 - písemná část v m. č. 317
   14. června od 9:00 - ústní zkouška v m. č. 322

   Státní závěrečné zkoušky (magisterské)- červen 2019

   ŠVÉDŠTINA, DÁNŠTINA, NORŠTINA, SKANDINAVISTIKA
   12. června od 10:00 - obhajoby DP v m. č. 322
   13. června od 9:00 - klauzurní práce v m. č. 317
   14. června od 9:00 - ústní zkouška v m. č. 322

   KOMISE BZK, SSZK:
   Prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. - předseda
   Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
   PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
   Mgr. Hana Štěříková
   Susanna Hofmann, Mag.
   Morten Riber, cand. mag.
   Mgr. Tone Vigrestad

   BZK/SZK - září 2019
   5. září - obhajoby DP
   9. září - klauzurní práce
   10. září - ústní zkouška
   Přesný čas, složení komisí a místnosti budou doplněny.
   --30. 4.--

  • Oddělení skandinavistiky ÚGS zve všechny zájemce na přednášku docentky Miluše Juříčkové Sigrid Undsetová známá i neznámá.Přednáška proběhne dne 17. 4. 2019 od 15:50 do 17:20 v mísnosti č. 319 Více informací zde.


   --16. 3.--
  • Skandinávský dům pořádá seminář pro začínající překladatele z norštiny. Více informací naleznete zde.


   --18. 2.--
  • ERASMUS+ v ak. roce 2019/20

   Oddělení skandinavistiky ÚGS vypisuje
   výběrové řízení na stipendia v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2019/2020

   Studenti se mohou ucházet o následující místa:
   Dánsko: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, SDU Odense
   Norsko: Universitet i Bergen, Universitet i Stavanger, Universitet i Agder, Universitet i Tromsø, Høgskulen i Volda, Universitet i Oslo
   Švédsko: Stockholms universitet

   Konec zakládání přihlášek: 10. března 2019

   Více informací naleznete zde


   --18. 2.--
  • Konzultační hodiny na letní semestr 2018/2019 naleznete v sekci konzultace


   --15. 2.--
  • Aktualizovaný rozvrh pro LS 2019 je k dispozici v sekci rozvrhy


   --30. 1.--
  • Ústav etnologie FF UK zve na oslavy padesátého vydání nejcitovanější knihy k problematice Ethnic Groups and Boundaries, F. Barth(ed.) 1969 a prezentaci knihy Ethnic Groups and Boundaries Today: The Legycy of 50 Years Thomas H. Eriksen a Marek Jakoubek (eds.) Routledge 2019. Další informace naleznete v pozvánce.


   --18. 2.--
  • XIV. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE FILOZOFICKÉ FAKULTY
   OU V OSTRAVĚ

   Více informací ke stažení zde
   --22. 10.--

  • S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 30. června 2018 zemřela

   doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc.

   nordistka, vysokoškolská učitelka, překladatelka
   z islandštiny, staroislandštiny, norštiny či dánštiny, editorka a autorka beletrie,
   odborných i popularizačních prací o severských autorech, literatuře, kultuře a dějinách, držitelka Medaile Karla Čapka Mezinárodní federace překladatelů FIT, islandského Sokolího řádu a dvou norských královských Řádů sv. Olava

   Přikládáme smuteční oznámení a nekrolog


   --4.7.--
  • FF UK navštívili velvyslanci severských zemí

   Více informací zde


   --14. 12.--
  • Institut umění - Divadelní ústav
   a velvyslanectví Švédska v Praze
   Vás srdečně zvou na slavnostní uvedení knihy

   SARA STRIDSBERGOVÁ: TŘI HRY

   Ukázky z her v režii Šimona Dominika přečtou herci Divadla NaHraně.

   Večer hudebně doprovodí Olina Patková, Vladimír Vandrovec
   a Jan Střížovský.

   11. 12. 2018, 18.00, SLOW Café
   Francouzská 33, Praha 2

   Další informace v pozvánce
   --29. 11.--

  • Masarykova univerzita vypisuje výběrové řízení na Ústavu germanistiky, nordistiky
   a nederlandistiky.

   Více informací na webových stránkách MU
   --26. 11.--

  • Oddělení skandinavistiky ÚGS zve všechny zájemce na workshop

   Northern Europe and Transnational Reception of Arts and Literature,

   který se koná v pondělí 26. 11. 2018 od 11:00,


   FF UK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro, místnost č. 317.

   Program naleznete ke stažení zde
   --20. 11.--

  • Seminář „Předsednictví ČR v Radě EU"

   Seminář Eurocentra Praha na téma
   „Předsednictví ČR v Radě EU"

   proběhne 22. listopadu od 17.00 hodin
   v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.


   Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví

   Štěpán Černý, ředitel Odboru koordinace evropských politik ÚV ČR
   Ingeborg Němcová, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
   Ondřej Houska, Hospodářské noviny

   Více informací ke stažení zde
   --20. 11.--

  • Oddělení skandinavistiky ÚGS zve všechny zájemce na přednášku

   Fra kritikk av det nasjonale
   til ny nasjonalisme:
   Ibsens Peer Gynt (1867) og Hamsuns Markens Grøde (1917)

   Prof. Ståle Dingstad
   Univerzita v Oslo

   Prof. Dingstad je mimo jiné autorem knih
   Hamsuns strategier (2003) a Den smilende Ibsen (2013).

   Přednáška (v norštině, respektive bokmålu)
   se koná ve čtvrtek 8. 11. 2018 ve 14:10-15:45 hod.,
   FF UK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro, místnost č. 319.

   --6.11.--
  • Občanská konzultace
   „Jakou Evropu opravdu chceme?"

   Závěrečná akce občanských konzultací
   „Jakou Evropu opravdu chceme?"
   proběhne 7. listopadu od 17.00 hodin
   na Vysoké škole ekonomické v Praze
   (nám. W. Churchilla 4, Praha 3)
   v místnosti RB 101.

   Tato akce je ukončením cyklu občanských konzultací, které jsou
   českou odpovědí na návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na uspořádání veřejných diskusí o budoucím směřování Evropské unie.
   V rámci akce proběhne shrnutí diskusí, které se uskutečnily v průběhu tohoto roku v celé České republice.

   Diskutovat na ní s Vámi budou

   Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR,
   Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti, ÚV ČR,

   Více informací ke stažení zde
   --6. 11.--

   • STÁTNÍ ZKOUŠKY v září 2018

    - ke stažení zde -

    Bakalářské státní zkoušky

    ŠVÉDSKÁ, DÁNSKÁ A NORSKÁ STUDIA
    5. září od 10:00 - obhajoby BP v m. č. 319
    6. září od 8:00 - písemná část v m. č. 319
    7. září od 11:00 - ústní zkouška v m. č. 319

    BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 7. 2018
    (letní provoz).

    Státní závěrečné zkoušky (magisterské)

    ŠVÉDŠTINA, DÁNŠTINA, NORŠTINA, SKANDINAVISTIKA
    5. září od 10:00 - obhajoby DP v m. č. 319
    6. září od 9:00 - klauzurní práce v m. č. 319
    7. září od 9:00 - ústní zkouška v m. č. 319

    DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 7. 2018
    (letní provoz).
    --22. 5.--

    • SLUŽBY ÚGS - letní provoz 1. 7. – 31. 8. 2018

     SLUŽBY ÚGS - letní provoz 1. 7. – 31. 8. 2018
     DATUM SLUŽBA LINKA
     2. - 4.7. Zavřeno
     9. - 13.7.
     letní provoz knihovny
     Knihovna ÚGS martina.cizkova@ff.cuni.cz
     16. - 20.7.
     letní provoz knihovny
     Knihovna ÚGS karolina.buckova@ff.cuni.cz
     23.7. - 31.8.
     (po-pá 9-12 hod.)
     Zuzana Rybenská zuzana.rybenska@ff.cuni.cz, 241

     Z důvodu dovolené bude sekretariát ÚGS od 2. 7. – 20. 7. 2018 zavřený.
     V této době (2. – 20. 7.) prosím závěrečné práce odevzdávejte
     do podatelny FF - přihrádka ÚGS (nebo po dohodě vedoucímu práce).

     Pokud BP/DP neodevzdáte přímo mně, pošlete mi prosím mail (zuzana.rybenska@ff.cuni.cz) s datem odevzdání tištěné verze práce
     a v mailu prosím potvrďte, že se název BP/DP zadaný v SIS shoduje
     s názvem vytištěné závěrečné práce.

     Až poté, kdy do SIS vložím datum odevzdání vytištěné práce a Vy odevzdáte práci elektronicky, můžu v SIS potvrdit, že jste vše odevzdali
     v pořádku a v termínu.

     Hezké léto Vám přeje Zuzana Rybenská
     --7. 5.--

     • Oddělení skandinavistiky zve všechny zájemce
      na dvě přednášky Thomase Hardera

      překladatele, špičkového tlumočníka a univerzitního pedagoga. Tématem přednášek je tlumočení a překládání (nejen) z dánštiny a do dánštiny.

      Na anglicky proslovenou přednášku jsou srdečně zváni rovněž studenti překladatelství a tlumočnictví, i případní zájemci o toto povolání.
      Obě přednášky se konají v místnosti číslo 319 v hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2.

      "Interpretation is the continuation of translation by other means. (Or vice versa …)."

      čtvrtek 3. 5. 10.50-12.20

      ”Fødder i flammer – Litterær oversættelse i praksis”

      čtvrtek 3. 5. 14.10-15.45
      --26. 4.--
     • ERASMUS+ v ak. roce 2018/19

      Oddělení skandinavistiky ÚGS vypisuje
      výběrové řízení na stipendia v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019

      Studenti se mohou ucházet o následující místa:
      Dánsko: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, SDU Odense
      Norsko: Universitet i Bergen, Universitet i Stavanger, Universitet i Agder, Universitet i Tromsø, Høgskulen i Volda, Universitet i Oslo
      Švédsko: Stockholms universitet

      Konec zakládání přihlášek: 10. března 2018

      Více informací naleznete zde


      --7. 2.--
     • Oddělení skandinavistiky ÚGS zve všechny zájemce na přednášku v norštině:

      prof. Unni Langås

      Spor fra andre verdenskrig i nyere norsk litteratur

      Unni Langås je profesorkou severských literatur na Univerzitě v Agderu (Kristiansand). Je autorkou nebo spoluautorkou několika knih a dlouhé řady článků. Její zatím poslední knihou je Traumets betydning i norsk samtidslitteratur (2016).

      Čas konání: čtvrtek 7. 12. 2017 ve 14:10.
      Místo konání: FF UK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro, místnost č. 319.


      --2. 12.--

     • Oddělení skandinavistiky ÚGS zve všechny zájemce na přednášku norské spisovatelky. Navštíví nás

      Siri Pettersen

      Rapport fra et parallelt univers. Om fantasybøker i Skandinavia

      Siri Pettersenová je mimo jiné autorkou úspěšné románové trilogie Havraní kruhy, jejíž jednotlivé díly již všechny vyšly v češtině (Ódinovo dítě, Plíseň a Síla).

      Přednáška bude proslovena v norštině.

      Čas konání: čtvrtek 23. 11. 2017 ve 14:10.
      Místo konání: FF UK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro, místnost č. 319.


      --18. 11.--

     • Oddělení skandinavistiky zve všechny zájemce
      na konferenci o germanistovi
      a skandinavistovi Arnoštu Krausovi.
      Termín: 5.-6. 10. 2017

      Program konference ke stažení zde
      (změny v programu)


      --28. 9.--

     • Helle Helle v Praze

      Dánská autorka Helle Helle představuje novinku Tohle jsem měla napsat v přítomném čase

      Autorské čtení, autogramiáda a beseda se uskuteční ve středu
      20. září v 18.00 v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí.


      --15. 9.--

     • ERASMUS+ v ak. roce 2017/18

      Oddělení skandinavistiky ÚGS vypisuje
      druhé kolo výběrového řízení na stipendia v rámci programu ERASMUS+ na letní semestr akademického roku 2017/2018

      Studenti se mohou ucházet o následující místa:
      Dánsko: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, SDU Odense
      Norsko: Universitet i Oslo, Universitet i Stavanger, Universitet i Agder, Universitet i Tromsø, Høgskulen i Volda, Universitet i Bergen
      Švédsko: Stockholms universitet

      Výběrové řízení bude probíhat od 1. - 23. září 2017.

      Více informací naleznete zde


      --15. 6.--
     • Zlatá stuha

      Naše kolegyně PhDr. Jarka Vrbová získala
      za své překlady knih pro děti a mládež z norštiny, švédštiny a angličtiny cenu Zlatá stuha
      za celoživotní přínos dětské literatuře. Blahopřejeme!
      Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek.
      Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY (Mezinárodní sdružení
      pro dětskou knihu) – Společnost přátel knihy pro mládež,
      a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví.


      Více informací naleznete zde


      --2. 5.--
     • Informace ke STÁTNÍM ZKOUŠKÁM

      BZK září 2017

      Švédská, Dánská a Norská studia

      6. září od 10:00 hod. – obhajoby BP v m. č. 319

      7. září od 8:00 hod. – písemná část v m. č. 319

      8. září od 11:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 319

      BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 25. 7. 2017

      Od 26. 7. budou všechny místnosti ÚGS mimo provoz z důvodu instalace klimatizace.

      SZZK září 2017

      Švédština, Dánština, Norština, Skandinavistika

      6. září od 10:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 319

      7. září od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 319

      8. září od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 319

      DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 25. 7. 2017

      Od 26. 7. budou všechny místnosti ÚGS mimo provoz z důvodu instalace klimatizace.


      --16. 5.--

     • Stáže v Českých centrech

      Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáže v ústředí Českých center na Oddělení kulturní diplomacie a dále do Galerii Českých center v Rytířské ulici. Nabídka je určena pro studenty bakalářského nebo magisterského studia.

      Více informací o výběrovém řízení (Rytířská), Oddělení kulturní diplomacie a dotazník naleznete zde.
      --18. 7.--

     • Informace ke STÁTNÍM ZKOUŠKÁM

      BZK červen 2017

      Švédská, Dánská a Norská studia

      21. června od 10:00 hod. – obhajoby BP v m. č. 319

      22. června od 8:00 hod. – písemná část v m. č. 319

      23. června od 11:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 319

      BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 3. 2017

      SZZK červen 2017

      Švédština, Dánština, Norština, Skandinavistika

      21. června od 10:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 319

      22. června od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 319

      23. června od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 319

      DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 3. 2017

     • Konzultační hodiny během zkouškového období

      naleznete v sekci konzultace


      --12. 5.--
     • Přednáška Contemporary Scandinavian Literature

      Oddělení skandinavistiky
      zve všechny zájemce na přednášku Gitte Mose z Universitetet i Oslo na téma Contemporary Scandinavian Literature, která proběhne v úterý 2.5. 2017od 12:30 v místnosti č. 319 v hlavní budově FF UK.
      Více informací o přednášející naleznete zde


      --26. 4.--
     • Oznámení o konání nominační schůze

      V souladu s ustanovením čl. 1 pís. c) opatření děkana č. 16/2006 vedení Ústavu germánských studií FF UK oznamuje, že v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období dosavadního ředitele V. Dovalila a jeho zástupce M. Weinberga se v pátek 16. června 2017 v 11 hod. bude konat schůze, na níž akademičtí pracovníci ÚGS rozhodnou o nominaci kandidátky/kandidáta na ředitele na další funkční období.


      --22. 4.--
     • Pozvání na promítání nizozemsko-norského filmu

      Promítání filmu Beyond Sleep se uskuteční ve čtvrtek 27.4. od 17:30 v místnosti 319.
      Více informací zde


      --22. 4.--
     • ERASMUS+ v ak. roce 2017/18

      Oddělení skandinavistiky ÚGS vypisuje výběrové řízení na stipendia v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2017/2018
      Studenti se mohou ucházet o následující místa:
      Dánsko: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, SDU Odense
      Norsko: Universitet i Oslo, Universitet i Stavanger, Universitet i Agder, Universitet i Tromsø, Høgskulen i Volda, Universitet i Bergen
      Konec zakládání přihlášek: 14. března 2017.
      Více informací naleznete zde


      --27. 2.--
     • Aktualizovaný rozvrh pro LS 2017

      ke stažení v sekci rozvrhy


      --1. 2.--
     • Informace ke STÁTNÍM ZKOUŠKÁM
      v lednu/únoru 2017

      BZK leden/únor 2017

      Švédská, Dánská a Norská studia

      31. ledna od 10:00 hod. – obhajoby BP v m. č. 319

      1. února od 8:00 hod. – písemná část v m. č. 319

      2. února od 11:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 319

      BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 30. 11. 2016

      SZZK leden/únor 2017

      Švédština, Dánština, Norština, Skandinavistika

      31. ledna od 10:00 hod. – obhajoby DP v m. č. 319

      1. února od 9:00 hod. – klauzurní práce v m. č. 319

      2. února od 9:00 hod. – ústní zkouška v m. č. 319

      DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 30. 11. 2016


      --10. 11.--
     • Konference
      Česko-severské literární vztahy

      Skandinávský dům, Oddělení skandinavistiky a Oddělení finských studií ÚGS FF UK pořádají ve středu 14. prosince 2016 v rámci pokračování kampaně ReadNordic odbornou konferenci na téma česko-severské literární vztahy. Příspěvky na konferenci jsou zaměřeny na recepci severské literatury v českých zemích či naopak, překlady mezi češtinou a severskými jazyky, vzájemné česko-severské literární inspirace či jiný druh literárního kontaktu mezi českými a severskými zeměmi.

      Akce je bez nutnosti registrace volně přístupná nejen studentům,
      ale i širší veřejnosti.

      Místo konání: Hlavní budova FF UK v Praze (nám. Jana Palacha 2), místnost 104 (1. patro)

      PODROBNÝ PROGRAM naleznete: zde


      --7. 12.--
     • Oddělení skandinavistiky ÚGS zve všechny zájemce na setkání se známým norským spisovatelem. Navštíví nás Lars Saabye Christensen.

      Lars Saabye Christensen je mimo jiné autorem řady úspěšných románů (z nichž tři byly přeloženy do češtiny) a nositel Ceny severské rady za literaturu.

      Jeho přednáška v norštině se koná ve čtvrtek 24. 11. 2016 ve 14:10, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro, místnost č. 319.


      --21. 11.--
     • Oddělení skandinavistiky ÚGS zve všechny zájemce na přednášku prof. P. T. Andersena z Univerzity v Oslu na téma Norsk samtidslitteratur (2000–2016).

      Prof. Andersen je autorem řady knih, mimo jiné i Norsk litteraturhistorie.

      Přednáška (v norštině, respektive bokmålu) se koná ve středu 2. 11. 2016 v 15:50-17:25 hod. v budově FF UK na nám. Jana Palacha (3. patro, místnost č. 319).
      --27. 10.--

     • Stáž pro studenty v Českých centrech

      Více informací k výběrovému řízení ke stažení zde


      --15. 9.--
     • Zveřejňujeme předběžný rozvrh pro ZS 2016

      v sekci rozvrhy naleznete první verzi rozvrhu


      --3. 7.--
     • Informace ke STÁTNÍM ZKOUŠKÁM v září 2016

      - ke stažení /.doc/ zde -

      BZK - září 2016

      ŠVÉDSKÁ, DÁNSKÁ A NORSKÁ STUDIA
      12. září od 10:00 - obhajoby BP v m. č. 319
      13. září od 8:00 - písemná část v m. č. 319
      14. září od 11:00 - ústní zkouška v m. č. 319

      BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 7. 2016.

      SZZK - září 2016

      ŠVÉDŠTINA, DÁNŠTINA, NORŠTINA, SKANDINAVISTIKA
      12. září od 10:00 - obhajoby DP v m. č. 319
      13. září od 9:00 - klauzurní práce v m. č. 319
      14. září od 9:00 - ústní zkouška v m. č. 319

      DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 7. 2016.
      --27. 5.--

     • Letní služby ÚGS
      Z důvodu dovolené bude sekretariát ÚGS od 4. 7. – 31. 7. 2016 uzavřen.

      SLUŽBY ÚGS - letní provoz 11. 7. – 31. 8. 2016
      DATUM SLUŽBA LINKA
      4. - 8. 7. Zavřeno
      11. – 15. 7. Dr. Věra Hejhalová Vera.hejhalová@ff.cuni.cz
      Letní provoz knihovny
      18. – 29. 7.
      PhDr. Alena Jelínková 246
      1. – 31. 8.
      po – pá 9 – 13 hod.
      Zuzana Rybenská 241

      V této době (4. – 31. 7. 2016) prosím závěrečné práce odevzdávejte do knihovny ÚGS, do podatelny FF - přihrádka ÚGS (nebo po dohodě přímo vedoucímu práce).
      Pokud BP/DP neodevzdáte přímo mně, pošlete mi prosím mail (zuzana.rybenska@ff.cuni.cz) s datem odevzdání tištěné verze práce a v mailu prosím potvrďte, že se název BP/DP zadaný v SIS shoduje s názvem vytištěné závěrečné práce.
      Až poté, kdy do SIS vložím datum odevzdání vytištěné práce a Vy odevzdáte práci elektronicky, můžu v SIS potvrdit, že jste vše odevzdali v pořádku a v termínu.
      Hezké léto Vám přeje Zuzana Rybenská
      --27. 5.--

     • Odstávka

      Z důvodu odstávky fakultních serverů a elektřiny bude sekretariát ÚGS zavřený od 22. – 26. 8. V tomto týdnu budu na mailu zuzana.rybenska@ff.cuni.cz.

      Podrobný rozpis je vyvěšený na stránkách fakulty.


      --12. 8.--
     • Konzultační hodiny pro LETNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

      v sekci konzultace naleznete aktualizované konzultační hodiny


      --14. 5.--
     • Seminář pro překladatele z dánštiny aneb
      Jak je důležité míti fištron, ale nebýt kujon

      Dne 13. a 14. května se uskuteční seminář zaměřený na problematiku překladu z dánštiny. Na seminář jsou zváni i norštináři a švédštináři s pasivní znalostí dánštiny. Seminář se bude konat v místnosti 201 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2).

      Účast potvrdili mimo jiné redaktor digitálních slovníků Lars Trap-Jensen, znalkyně grónské kultury Kirsten Thistedová, dánská spisovatelka Pia Juulová a šéfredaktor nakladatelství Albatros Petr Eliáš. Program semináře si můžete stáhnout ve formátu docx.

      --23. 4.--
     • Knut Hamsun og Nordland

      Oddělení skandinavistiky ÚGS zve všechny zájemce na přednášku Knut Hamsun og Nordland, kterou prosloví prof. Nils Magne Knutsen v norštině.

      Čas a místo konání: čtvrtek 12. 5. od 15:50, místnost č. 319.

      viz také pozvánku.

      --6. 5.--
     • Spolupráce s jazykovou školou

      Jazyková škola Aspena nabízí možnost dlouhodobé spolupráce v rámci testování jazykové vybavenosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání přes Skype.
      Podrobnosti viz leták.
      --27. 4.--

     • Jan Kristian Hognestad: Norsk prosodi 7. 4. 2016

      Srdečně zveme na přednášku Jana Kristiana Hognestada na téma norsk prosodi.
      Přednáška bude proslovena v norštině ve čtvrtek 7. dubna od 10:50 v místnosti č. 319. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

     • konference „Space of the Nordic Literature“

      FHS zve všechny zájemnce na konferenci „Space of the Nordic Literature“, která proběhne 16. až 19. března 2016 na FHS UK, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice.
      Program konference je ke stažení ve formátu docx.


      --11. 3.--
     • Přednášky Judy Quinn a Carolyne Larrington

      FHS zve na přednášky Reflexivity in eddic kennings: opening up mythological space in dialogic exchange, kterou přednese Judy Quinn (University of Cambridge),
      a Islands, Narrative and Feelings, with special reference to Sámsey, kterou pronese Carolyne Larrington (University of Oxford)
      v pátek 18. 3. od devíti, respektive jedenácti hodin, U Kříže 8 místnost č. 1031. Abstrakty přednášek ke stažení zde


      --11. 3.--
     • Informace ke STÁTNÍM ZKOUŠKÁM v červnu 2016

      - ke stažení /.doc/ zde -

      BZK - červen 2016

      ŠVÉDSKÁ, DÁNSKÁ A NORSKÁ STUDIA
      13. června od 10:00 - obhajoby BP v m. č. 319
      14. června od 8:00 - písemná část v m. č. 319
      15. června od 11:00 - ústní zkouška v m. č. 319

      BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 3. 2016.

      SZZK - červen 2016

      ŠVÉDŠTINA, DÁNŠTINA, NORŠTINA, SKANDINAVISTIKA
      13. června od 10:00 - obhajoby DP v m. č. 319
      14. června od 9:00 - klauzurní práce v m. č. 319
      15. června od 9:00 - ústní zkouška v m. č. 319

      DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 31. 3. 2016.
      --11. 3.--

     • ERASMUS v ak. roce 2016/17

      Oddělení skandinavistiky ÚGS vypisuje výběrové řízení na stipendia v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2016/2017.

      Studenti se mohou ucházet o následující místa:
      Dánsko: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, SDU Odense
      Norsko: Universitet i Oslo, Universitet i Stavanger, Universitet i Agder, Universitet i Tromsø, Høgskulen i Volda, Universitet i Bergen
      Konec zakládání přihlášek: 14. března 2016.
      Více informací naleznete zde.


      --25. 2.--
     • Konzulatční hodiny pro LETNÍ SEMESTR

      v sekci konzultace naleznete aktualizované konzultační hodiny


      --12. 2.--
     • Nový výzkumný projekt

      Nový výzkumný projekt na Skandinavistice na téma Menšiny a migrace ze Skandinávie.


      --17. 1.--
     • Informace ke STÁTNÍM ZKOUŠKÁM v únoru 2016

      - ke stažení /.doc/ zde -

      BZK - únor 2016

      ŠVÉDSKÁ, DÁNSKÁ A NORSKÁ STUDIA
      3. února od 10:00 - obhajoby BP v m. č. 319
      4. února od 8:00 - písemná část v m. č. 319
      5. února od 11:00 - ústní zkouška v m. č. 319

      BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 30. 11. 2015.

      SZZK - únor 2016

      ŠVÉDŠTINA, DÁNŠTINA, NORŠTINA, SKANDINAVISTIKA
      3. února od 10:00 - obhajoby DP v m. č. 319
      4. února od 9:00 - klauzury v m. č. 319
      5. února od 9:00 - ústní zkouška v m. č. 319

      DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 30. 11. 2015.
      --24. 9.--

     • Zveřejňujeme aktualizovaný rozvrh pro ZS 2015

      v sekci rozvrhy naleznete aktuální rozvrh


      --24. 9.--
     • Srdečně zveme na slavnostní křest nového vydání knihy

      Staroislandské ságy

      Kdy: 2. 12. 2015 od 19:30

      Kde: Baráčnická rychta, Tržiště 23/555, Praha 1

      Více informací naleznete zde.


      --19. 11.--
     • Zveme všechny zájemce na přednášku

      The Snowy Desert in Kafka’s “A Country Doctor”

      Prof. Anker Gemzøe (Univerzita v Aalborgu)

      Přednáška bude proslovena v angličtině.

      Čas a místo konání: čtvrtek 26. 11. 2015, 18:20 – 19:55 v místnosti č. 319 Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro

      Prof. Gemzøe působí v Ústavu kultury a globálních studií na Univerzitě v Aalborgu, kde vyučuje skandinávskou literaturu, komparatistiku a teorii literatury.


      --20. 11.--
     • Zveme všechny zájemce na přednášku

      Nordic Noir – Follow the Bridge

      Prof. Gunhild Agger (Univerzita v Aalborgu)

      Přednáška bude proslovena v angličtině.

      Čas a místo konání: středa 25. 11. 2015, 14:10 – 15:45 v místnosti č. 319 Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro

      Více informací naleznete zde.


      --20. 11.--
     • Konzulatční hodiny v ZÁŘÍ

      v sekci konzultace naleznete aktualizované konzultační hodiny


      --28. 8.--
     • Informace ke STÁTNÍM ZKOUŠKÁM v září 2015

      - ke stažení /.doc/ zde -

      BZK - září 2015

      ŠVÉDSKÁ, DÁNSKÁ A NORSKÁ STUDIA
      9. září od 10:00 - obhajoby BP v m. č. 322
      10. září od 8:00 - písemná část v m. č. 319
      11. září od 11:00 - ústní zkouška v m. č. 319

      BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 23.7. 2015.
      V případě, že odevzdáte DP v době, kdy bude sekretariát kvůli dovolené uzavřený, řiďte se prosím pokyny na webu ÚGS (Letní provoz sekretariátu).

      SZZK - září 2015

      ŠVÉDŠTINA, DÁNŠTINA, NORŠTINA, SKANDINAVISTIKA
      9. září od 12:00 - obhajoby DP v m. č. 322
      10. září od 9:00 - klauzury v m. č. 319
      11. září od 9:00 - ústní zkouška v m. č. 319

      DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 23.7. 2015.
      V případě, že odevzdáte DP v době, kdy bude sekretariát kvůli dovolené uzavřený, řiďte se prosím pokyny na webu ÚGS (Letní provoz sekretariátu).

     • LETNÍ PROVOZ sekretariátu

      Prázdninový provoz sekretariátu ÚGS:
      Z důvodu dovolené bude sekretariát ÚGS od 27. 7. – 23. 8. 2015 uzavřen.
      Pokud BP/DP neodevzdáte přímo mně, pošlete mi prosím mail (zuzana.rybenska@ff.cuni.cz) s datem odevzdání tištěné verze práce a v mailu prosím potvrďte, že se název BP/DP zadaný v SIS shoduje s názvem vytištěné závěrečné práce.
      Až poté, kdy do SIS vložím datum odevzdání vytištěné práce a Vy odevzdáte práci elektronicky, můžu v SIS potvrdit, že jste vše odevzdali v pořádku a v termínu.
      Hezké léto Vám přeje Zuzana Rybenská
     • Kalevala v obrazech

      Zveme všechny zájemce ve čtvrtek 19. 3. v 18:30 na zahájení výstavy Kalevala v obrazech, která v přízemí hlavní budovy FF UK potrvá do 20. 4. 2015. Tervetuloa! oddělení finských studií

     • BZK, SZZK

      Zveřejňujeme termíny bakalářských a státních závěrečných zkoušek na červen 2015.