Hlavní oblasti výzkumu


Literární věda
 • staroseverská mytologie
 • středověká literatura – eddická poezie, skaldská poezie, ságy
 • romantismus
 • skandinávské literatury od 19. století do současnosti
 • modernismus a avantgarda
 • teorie vyprávění
 • literární překlad a recepce skandinávských literatur v českém kontextu
 • N. F. S. Grundtvig, Søren Kierkegaard, Hans Christian Andersen, J. V. Jensen, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Selma Lagerlöfová

Jazykověda
 • korpusová lingvistika
 • textová lingvistika – koheze textu, textové role
 • aktuální členění větné – informační struktura
 • sémantika severogermánských sloves
 • současná jazyková situace ve Skandinávii
 • jazyková specifika skandinávské emigrace do USA v 19. století

Konkrétní výzkumné projekty

2019-2020 Czech-Norwegian memorabilia - bilateral institutional project
2016 Staroseverské rytířské ságy v diachronní perspektivě: překlad a analýza
2015-2016 Staroseverské motivy v novodobém literárním zpracování
2015-2016 Transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway
2016 Obdiv žen k ideálnímu rytíři ve staroseverské Sáze o Bæringovi