Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

ZADÁNÍ DP

Lhůta zadání diplomové práce (Opatření děkana č. 4/2011): Nejpozději 1 rok před její plánovanou obhajobou!

Zadání diplomové práce vypracuje ve spolupráci se studentem vedoucí práce (viz manuály na webu FF - Studium - Mgr./Bc. - BP/DP) a mailem pošle na sekretariát ÚGS (zuzana.rybenska@ff.cuni.cz) následující:

Typ práce (bakalářská/diplomová)
Název práce v jazyce práce
Jazyk práce
Název práce v angličtině + češtině
Vedoucí práce
Obor práce
Řešitel (celé jméno studenta).

Poté bude provedeno přiřazení práce studentovi v SIS a student může vyplnit další povinná pole (klíčová slova, zásady pro vypracování, seznam odborné literatury). Prosím, dejte vědět na sekretariát ÚGS (zuzana.rybenska@ff.cuni.cz), že je editace dokončena (teprve po Vaší potvrzující zprávě se může formulář vytisknout).

Vedoucí základní součásti (katedry/ústavu) předloží vytištěná a podepsaná zadání prací prostřednictvím studijního oddělení děkanovi ke schválení. Nová zadání BP/DP je možné dávat k podpisu panu děkanovi každý měsíc.

Stále ale platí, že pokud chce student změnit téma (popř. vedoucího) práce, musí si podat žádost a náležitosti v IS s ním vyřeší SO (Mgr. Hana Nájemníková - hana.najemnikova@ff.cuni.cz; tel. 221 619 324).

Zuzana Rybenská (221 619 241)


Požadavky ke zkouškám

Požadavky k vypracování písemné práce (PP)

Zk z literatury po 8. semestru

Státní zkoušky magisterské

Postupové zkoušky