Ústav germánských studií -
oddělení skandinavistiky
ODDĚLENÍ SKANDINAVISTIKY
STUDIUM
PRO UCHAZEČE
OSTATNÍ

Tematické okruhy k SZZK ze severských literatur

 1. Středověká literatura - geneze a charakteristika jednotlivých žánrů, nejdůležitější jevy a autoři: eddická a skaldská poezie, dějepisectví (kroniky, ságy), náboženská literatura, rytířská literatura, balady
 2. Bezpečné povědomí o obecných souvislostech evropských a severských, charakter jednotlivých etap na Severu, jejich eventuální vztah k domácí literatuře minulé i následující. Důraz na literaturu studovaného jazyka.

 3. Humanismus a reformace
 4. Baroko
 5. Osvícenství, klasicismus
 6. Romantismus
 7. Důkladná znalost všech severských literatur. Evropský kontext.

 8. Realismus a naturalismus, Moderní průlom
 9. Povědomí o celém Severu, důkladná znalost literatury studovaného jazyka, z ostatních světově významní autoři (nositelé Nobelovy ceny apod.)

 10. Novoromantismus
 11. Novorealismus prvních desetiletí 20. století
 12. Meziválečná literatura, počátky modernismu, realismus 30. let
 13. Vývoj po 2. světové válce: existencialismus, modernismus, politizace 60. a 70. let
 14. Vývoj od konce 70. let: magický realismus, postmodernismus

 15. Vývoj žánrů v průběhu dějin literatury na Severu