PhDr. Vendula V. Hingarová, Ph.D.

Výzkumná témata

menšiny a původní obyvatelé ve Skandinávii
- vystěhovalectví do Skandinávie (viz projekt)
- válečné dějiny ve Skandinávii
- indiánské jazyky v Mexiku (www.indianskejazyky.cz)
- vystěhovalectví do Latinské Ameriky www.lamigrace.cz)

Grantové projekty


2019-2021 Czech-Norwegian Memorabilia - institutional project with NTNU, supported by EHP
2015-2016 Transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway - institutional project Charles University and University of Tromsø, Norské fondy (hlavní řešitelka)
2013–2014 „České země a Argentina: migrace a kulturní spolupráce“, mezinárodní vědecký projekt, mobilita MŠMT (spoluřešitelka)
2010 „Mexiko: 200 let nezávislosti“, doktorandský projekt, interní grant FFUK (hlavní řešitelka)
2010 „Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR“, vědecký projekt MZV (spoluřešitelka)
2009 „Multietnické Norsko: sámské reálie a jazyky na českých universitách“, bilaterální projekt institucionální spolupráce s UiT, podpořen NAEP/FM, spoluřešitka za FFUK
2008–2009 „Menšiny a přistěhovalectví ve Skandinávii“, doktorandský projekt podpořen GAUK (hlavní řešitelka)
2007–2008 „Indiánské jazyky v Mezoamerice a v Peru“, doktorandský projekt podpořeno GAUK (spoluřešitelka)
2006 ”Language Management in Mexico”, specifický výzkum FFUK (hlavní řešitelka)


Publikační činnost

2016 La historia breve de la colectividad checa y eslovaca en Argentina. In: EuropAmérica Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.
2016 The Czech and Slovak emigration to Argentina in the Archive of the Náprstek Museum in Prague. In: Ibero-Americana Pragensia . Praha: Karolinum.
2014 Periodizace českého (československého) vystěhovalectví v Argentině, In: Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 157–186.
2014 Hingarová V. – Nemrava, D. (Eds.) Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 370 stran
2014 Hingarová V. – Sanchéz Arroba M. E., La imágen del nahuatl y quechua en la prensa nacional. Mercurio peruano, Año 2014-2015, Nr. 527–528.
2014 La emigración checoslovaca a Argentina en el Archivo de la Cancillería Checa – estudio de fuentes. In: Las relaciones checo-argentinas. Ibero-Americana Pragensis; Supplementum 37/2014 Praha, Karolinum, pp. 241–264.
2014 Hingarová – Bortlová H. – Neyra A. V. Algunos apuntes sobre "Las tierras checas y Argentina: migración e intercambio cultural (2013-2014)". In: Las relaciones checo-argentinas. Ibero- Americana Pragensis; Supplementum 37/2014 Praha, Karolinum, pp. 233–240.
2011 Hořejší – Šik –Jánský – Hingarová, Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy ČR. Výzkumná zpráva vypracovaná pro MZV. 128 stran zkrácená verze
2011 La imagen del náhuatl y el español en la prensa mexicana" in: Philologia, Suplementum II. (Actas de la Conferencia EL OTRO–LO OTRO–LA OTREDAD, Bratislava, 11/2009.
2010 Indiánské jazyky v Mexiku, In: Mexiko 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Mervart, s. 261–284. ISBN: 978-80-87378-48-9. 485 stran
2010 Hingarová V. - Květinová, S. - Eichlová, G. (Eds.) Mexiko: 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart. odkaz
2009 Hingarová, V. - Hubáčková, A. - Kovář, M. (Eds.) Moderní Sámové: jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
2009 Vitalita napříč generacemi. In Sámové jazyk, literatura a společnost. Červený Kostelec: Mervart, s. 36?66. ISBN: 978-80-86818-99-3. 422 stran.
2007 La vitalidad amenazada del náhuatl contemporáneo. In: Ibero-Americana Pragensia XL(2006). Praha: Karolinum, s. 251–272.
2007 La experiencia lingüística de los checos en el México. In: Ibero-Americana Pragensis; Supplementum 17/2006 Praha, Karolinum, s. 175–185.
2006 „Jazyková integrace Skandinávců do české společnosti” Multikulturní centrum


Zahraniční pobyty

2012–2013 Universidad Kennedy; Universidad Buenos Aires, Argenina – výuka českého jazyka a kultury, vyslaná lektorka češtiny
2010–2011 Universidad de Quintana Roo – stipendium Mex. ministerstva zahraničí
2008 University of Sapmi, Norsko – výzkumný pobyt podpořen Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
2008 University of Tromsø, Norsko – stipendium Norské fondy
2004–2005 Universidad Veracruzana de Xalapa, México, Departamento de Antropología (terénní výzkum v nahuaské komunitě v Chicontepec) – stipendium Mex. ministerstva zahraničí
2002–2003 University of Texas at Austin, Department of Latin American studies – stipendium FFUK
2001-2002 University of Copenhagen, Department of Indigenous Culture, Department of Danish – stipendium Socrates

Konference a přednášky

2012 cyklus přednášek o české kultuře, České vyslanectví v Buenos Aires muzeum, červen - prosinec 2012;
2012 “La vitalidad del náhuatl en México contemporáneo”, La Plata (Argentina). Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), 21–23.3. 2012
2012 „Stáže v rámci kulturní dohody v Mexiku“, Seminář ke studiu a stážích v Latinské Americe.FF UK, Praha, 21.2. 2012
2012 „Bibliografie závěřečných prací týkající se k Brazílii z českých univerzit“, Workshop k Brazílii, Ralsko u Liberce, Muzeum českého vystěhovalectví do Brazílie, 6.1.2012
2011 2011 „Zkušenosti s instit. spoluprací v rámci FM Norska a se vzděláváním v Norsku“, konference FM EHP: Spolupráce v oblasti vzdělávání. Zkušenosti a výhledy, Praha 19. 12. 2011
2011 „Svátky a rituály u indiánů Nahuů“, Náprstkovo muzeum, 8.12.2011
2010 “La imagen de las lenguas indígenas en la prensa mexicana”; 4 Simposio sobre Política de Lenguaje, UNAM de Yucatán, Mérida, 27.–29. 10. 2010
2010 2010 “La transmisión del náhuatl en Chicontepec: Introduciendo el método del árbol lingüístico”, IV Coloquio Leonardo Manrique, Museo de Antropología, Mexico, 16.–18.8. 2010
2010 “Vitality of the Nahuatl language in Mexico”, Summer school of Ph.d. students, 20 june 2010, Charles University
2009 „New tool for visual representation of intergenerational language transmission - the case of Sámi families”, 2nd Saami Linguistics Symposium, University of Tromsø, 19.–21.11. 2009
2009 “Visualization of language shift. The case of Nahuatl-Spanish community in Veracruz”; International Conference of Phd. Linguistics, University of London
2009 „Jazykem Aztéků po Mexiku” Mexican Embassy in Prague, November 2009
2009 ”Discurso sobre las lenguas en la prensa mexicana”, conference Las lenguas y literaturas románicas, Universita Purkyne v Bratislavě, 11/2009
2009 „Jazyková geografie Latinské Ameriky”, Seminář k Latinské Americe, PřF UK, Praha
2008 “Las realidades y estereotipos del náhuatl contemporáneo”, conferencia: Encuentro de Lingüistas del Noroeste, Universidad de Sonora, Mexico
2008 „Language endangerment in Mexico”, Linguistic seminar at University of Tromsø
2006 “La situación del náhuatl contemporáneo”, Departamento de Antropología, Universidad de Xalapa, Mexico
2005 „Nahuatl a empirický výzkum“ cyklus přednášek na doktorandském sociolingvistickém semináři doc. Nekvapila, FFUK
2004 “Las lenguas indígenas en América Latina”, Department of Modern Languages, University of Island.


Vyučované výběrové kurzy

„Vystěhovalectví do Latinské Ameriky”, výběrová přednáška 2014 SIAS FFUK
„Původní obyvatelé severní Evropy a Grónska” ZS 2013 Skandinavistika FFUK
„Menšiny ve Skandinávii” od 2008 Skandinavistika FFUK
„Aproximaciones a la lengua, la cultura y la historia checa“, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Argentina
„Úvod do nahuatlu I, II.” 2005/6, 2008/2009, SIAS
„Úvod do severní sámštiny” LS 2009, Skandinavistika FFUK
„Současné indiánské jazyky” specializační přednášky od 2005–2009, SIAS FFUKŠkolitelka závěrečných prací

název / téma student rok
Mgr. Československá komunita v Argentině: počátky a současnost Markéta Píšová SIAS FF UK 2014
Mgr. Jazykový posun u minoritních jazyků v Peru: případ komunity Bora-Huitoto Sandra Satrapová URS FF UK 2014
Bc. Případová studie slov keff a jalla. Výpůjčky z předměstské švédštiny Tomáš Stříbrný, FF MU 2012

Další vědecké a popularizační aktivity

inciátorka Sbírky rozhovorů Čeští krajané v Argentině - sbírka s 40 rozhovory uložena a veřejnosti přístupná v Centru orální historie v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR;
donátorka archiválií o krajanské komunitě v Argentině do archivu Náprskova Muzea, 2014;
popularizace české krajanské komunity v Argentině: - Kalendář českých krajanů v Argentině 2013 / Calendario de la colectividad checa en Argentina, Buenos Aires
webové stránky o výuce češtiny pro argentinské krajany, 2012-2013; texty k fotografické výstavě o krajanech v Jižní Americe, 2014
popularizace norských Sámů v tisku:
"My jsme tu byli první! - emancipační hnutí Sámů v Norsku" in: Pražská kulturní revue, speciální příloha Literárních novin u příležitosti 200 let norské ústavy, březen 2014. s. 12-14.
popularizace výzkumu o indiánských jazycích na www.indianskejazyky.cz


Vzdělání

2003-2011 Ph.D. specializace dějiny Latinské Ameriky, FF UK. Doktorská práce: La administración del lenguaje del náhuatl en México.
2006-2011 magisterské studium sociologie FSV UK
1997-2003 Mgr. španělská a dánská filologie, FF UK. Diplomová práce: Vitalita současného nahuatlu.