Bc. et Mgr. Daniela Vrbová, Ph.D.

  • Vzdělání

    2007-2015 Ph.D., specializace migrační a exilová literatura, postkolonialismus. Disertační práce: Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska. Práce staví na původním, terénním výzkumu v Argentině a v Dánsku v letech 2009-2011.
    1999-2007 Mgr., anglistika-amerikanistika a skandinavistika (dánština) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, část curricula absolvována na Kodaňské univerzitě. Diplomová práce: Pojem naturalismus u Georga Brandese, Hermana Banga a J.P. Jacobsena.
    1999-2002 Bc., žurnalistika na Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze. Bakalářská práce: Rozhlas jako nástroj propagandy při operaci Enduring Freedom v Afghánistánu.Výzkumná témata

Rámce, východiska a hranice migrační a exilové literatury, postkolonialismus, přínosy a limity postkolonialistické metody čtení, migrační literatura ve Skandinávii, zejméně v Dánsku. Argentinská migrační politika, evropská emigrace, evropská migrační politika a migrační management.

Zahraniční pobyty

2016 Argentina, dodatečný výzkum, série přednášek a diskusí na téma dánská imigrační literatura v Argentině.
2013 stáž v dánském týdeníku Weekendavisen.
2010 terénní výzkum v Dánsku za účelem sběru materiálu pro disertační práci.
2009 terénní výzkum v Argentině za účelem sběru materiálu pro disertační práci.
2009 stáž v BBC World Service v Londýně.
2006 Kodaňská univerzita.
2003, 2004 reportérka Festivalového rádia na hudebním festivalu v Roskilde.
2002-2003 Kodaňská univerzita.
2001 Vallekilde Højskole.
2000 Bjerringbro Højskole.

Publikační činnost

„Med udlængsel i blodet: Det mandlige og det kvindelige syn på den gamle verden og på erobringen af den nye i 1930'erne under den danske kolonisation i Argentina“. Ed. Humpál, Martin. Acta Universitatis Carolinae – Philologica. č. 1, Praha : Univerzita Karlova, 2012. s. 57-75.
„Instituce dánské komunity v Argentině“. In Argentina napříč obory: současné pohledy. Eds. Nemrava, Daniel – Hingarová, Vendula V. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 187-213.
Český rozhlas 6. Historie věčně živá. Jak se vyrovnat se "Špinavou válkou"? Za co bylo nedávno odsouzeno 12 důstojníků vojenské junty v Argentině. [rozhlasový pořad, dostupné online]. Rozhlasový pořad vysílaný 26. listopadu 2011 na Českém rozhlase 6. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2493907.
Český rozhlas Plus. 40 let od vojenského převratu v Chile. Ovlivní dědictví A. Pinocheta podzimní volby, ve kterých se o post prezidenta utkají dvě ženy, které období diktatury prožily na opačných stranách barikády. [rozhlasový pořad, dostupné online]. Rozhlasový pořad vysílaný 7. září 2013 na Českém rozhlase Plus. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2961457.
Český rozhlas Plus. Vliv dánského filozofa S. Kierkegaarda na české myšlení a kulturu. [rozhlasový pořad, dostupné online]. Rozhlasový pořad vysílaný 1. června 2013 na Českém rozhlase Plus. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/vliv-danskeho-filozofa-s-kierkegaarda-na-ceske-mysleni-a-kulturu--1217639.
Český rozhlas Plus. Grónsko před a po příchodu křesťanství s českou stopou. [rozhlasový pořad, dostupné online]. Rozhlasový pořad vysílaný 14. prosince 2013 na Českém rozhlase Plus. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/gronsko-pred-a-po-prichodu-krestanstvi-s-ceskou-stopou--1292904.
Český rozhlas Plus. Grónsko na rozcestí cestou k nezávislosti. Rozhlasový pořad vysílaný 4. prosince 2013 na Českém rozhlase Plus. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/zaostreno/_zprava/gronsko-na-rozcesti-cestou-k-nezavislosti--1288955.
Český rozhlas Plus. 1814: První nádech norské samostatnosti. [rozhlasový pořad, dostupné online]. Rozhlasový pořad vysílaný 31. května 2014 na Českém rozhlase Plus. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/1814-prvni-nadech-moderni-norske-samostatnosti--1358634.
Český rozhlas 6. Pradávná záliba Čechů ve Skandinávii. [rozhlasový pořad, dostupné online]. Rozhlasový pořad vysílaný 22. ledna 2011 na Českém rozhlase 6. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2239515.


Grantové projekty

2015-2016 Transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway - institutional project Charles University and University of Tromsø, Norské fondy.
2009-2011 Dánsko jako utopie: Obraz Dánska v dánské exilové literatuře v Latinské Americe a latinskoamerické exilové literatuře v Dánsku. Podpořeno GAUK, hlavní řešitelka.


Konference a přednášky

2016 The Danish Survival Manual in the Wilderness. Konference Postcolonial Knowledges na Brémské univerzitě, 15.-18.3. 2016.
2016 série přednášek Utopi eller det tabte paradis? spojených s diskusí na téma dánská imigrační literatura v Argentině. Otevřené přednášky pro veřejnost byly zejména zacíleny na potomky dánských imigrantů v Argentině. Únor 2016.
2015 přednášky Póly existence: Dánsko a Argentina. Dánská emigrace do Argentiny, organizace a kulturní produkce dánské enklávy v rámci výběrového předmětu FF UK Skandinávská emigrace do USA.
2008 Whose Naturalism? Zola, Darwin, Brandes. Mezinárodní konference o Georgu Brandesovi. Nancy, 13.-19.11. 2008.